Дорожньо-будівельний факультет

Розміщено Менеджмент в 18 октября 2010

Історія
дорожньо-будівельного факультету починається з дня існування інституту 7
листопада 1944 року. Факультет займався підготовкую спеціалістів двох
спеціальностей – будівельники доріг та мостів і тунелів. Перший набір
студентів здійснювався по одній групі з кожної спеціальності. Першим
деканом дорожньо-будівельного факультету був доктор технічних наук,
професор, Заслужений діяч науки і техніки України Я.Д. Лівшиць.

На факультеті функціонують наступні кафедри:

Кафедра проектування доріг. Завідувач кафедри –
Павлюк Дмитро Олександрович, доктор технічних наук, професор, старший науковий співробітник.

Кафедра будівництва та експлуатації доріг. Завідувач кафедри – Савенко В’ячеслав Якович,
доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки
України, Почесний дорожник України, Відмінник освіти України, академік
Транспортної академії України, академік Академії будівництва України,
академік Академії транспорту Російської Федерації, нагороджений знаком
“За наукові досягнення”.

Кафедра мостів та тунелів. Завідувач кафедри – Ткачук Сергій Григорович, доктор технічних наук, професор, Відмінник освіти України, Почесний дорожник України.

Кафедра аеропортів. Завідувач кафедри – Дмитрієв Микола Миколайович,
доктор технічних наук, професор, Перший проректор - проректор з
наукової роботи Національного транспортного університету,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
Заслужений працівник народної освіти України,
академік Транспортної академії України, академік Академії транспорту
Російської федерації, Почесний професор МАДІ, нагороджений орденом “За
заслуги” ІІІ ступеню.

Кафедра організації виробництва. Завідувач кафедри – Ліпський Григорій Євгенович,
кандидат технічних наук, професор, Заслужений будівельник України,
академік Транспортної академії України, Відмінник освіти України,
Почесний дорожник України, декан дорожньо-будівельного факультету з 1971
по 1984рр.,

Кафедра теоретичної і прикладної механіки. Завідувач кафедри – Рассказов Олександр Олегович,
доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки
України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
лауреат премії імені академіка О.М. Динника Президії АН УРСР, Відмінник
освіти України, Почесний дорожник України, академік Транспортної
академії України, академії Будівництва України.

Кафедра опору матеріалів та машинознавства. Завідувач кафедри – Піскунов Вадим Георгійович,
доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки
України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, академік
академії будівництва України, Відмінник освіти України, Почесний
дорожник України,.

Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. Завідувач кафедри – Мозговий Володимир Васильович, доктор технічних наук, професор, Відмінник освіти України, Почесний дорожник України, академік Транспортної академії України.

Перші випуски спеціалістів на факультеті складали 40 – 45 чоловік.
На сьогодні випуск становить близько 130 молодих спеціалістів.

Факультет готує фахівців з таких спеціальностей:

 • Спеціальність “Автомобільні дороги та аеродроми”.
  • Спеціалізація “Експлуатація доріг та організація дорожнього руху”.
  • Спеціалізація “Будівництво та експлуатація аеродромів”.
 • Спеціальність “Мости та транспортні тунелі”.
 • Спеціальність “Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів”.
  • Фахова орієнтація “Технологія виготовлення та застосування дорожньо-будівельних матеріалів, виробів та конструкцій”.
 • Спеціальність “Менеджмент організацій”.
  • Фахова орієнтація “Менеджмент у транспортному будівництві”.
 • Спеціальність “Екологія та охорона навколишнього середовища”.

Більш докладну інформацію про ці спеціальності можна отримати на Web-сторінці
Приймальної комісії  НТУ.

Кожний рік факультет проводить науково-технічні конференці професорсько-
викладацького складу, в яких також приймають участь докторанти,
аспіранти та студенти університету. Крім того факультет проводить
періодично галузеві міжнародні конференції з проблем автодорожнього
комплексу України.


Рекомендую також наступні твори:

 • Нет подходящих публикаций