Факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу

Розміщено Універсальні в 18 октября 2010

Факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу заснований у 1996 р.
Загальна кількість студентів - 3283.
Очолює факультет д.тех.н., проф. Пересічний Михайло Іванович.
Навчально-методичний, науковий та виховний процес на факультеті спрямований на подальше реформування освіти та підвищення престижу університету з урахуванням сучасних та прогнозованих суспільних умов.
Факультет це -
· колектив спеціалістів-професіоналів, вчених, викладачів, що прагнуть постійно вдосконалювати форми та методи навчання, застосовують новітні методики в аудиторіях найсучаснішими обладнаннями;
· на факультеті плідно працюють наукові школи професорів М.І.Пересічного, Т.І. Ткаченко, С.В. Мельниченко;
· можливість молоді отримати вищу освіту за схемою; бакалавр-магістр, наукового ступеня кандидата наук, доктора наук;
· на факультеті створений сучасний науково-методичний комплекс дисциплін та спеціальностей.

Студенти мають можливість навчатись в комп’ютерних класах та сучасно оснащених лабораторіях;
· здійснюється практична підготовка студентів в кращих підприємствах готельно-ресторанного, туристичного та виставкового бізнесу в Україні та за кордоном (Бельгія, Греція, Туреччина, Польща);
· колектив студентів з розвинутим самоврядуванням, науковими гуртками, гуртками художньої самодіяльності, спортивними секціями, усіма необхідними умовами для навчання та побуту в гуртожитках;
Кадрова політика на факультеті орієнтована на поліпшення якісного складу професорського-викладацького персоналу, формування резерву кафедр, опанування викладачами інноваційних методів навчання з метою виконання головного завдання колективу факультету - забезпечення високої якості освіти на основі впровадження європейських норм і стандартів освіти.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций