Обліково-економічний факультет

Розміщено Економічні в 18 октября 2010

Обліково-економічний факультет заснований у 1966 р.
Загальна кількість студентів - 1654.
Науково-педагогічний склад факультету налічує 60% викладачів з науковими ступенями докторів і кандидатів наук.

До складу факультету входять 3 кафедри:
· Кафедра бухгалтерського обліку - випускова з напряму підготовки “Облік і аудит”, професійне спрямування “Облік і аудит в підприємництві”
· Кафедра фінансового аналізу і контролю - випускова з напряму підготовки “Облік і аудит”, професійне спрямування “Державний фінансовий контроль”, ”Аудит державних фінансів”
· Кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем - випускова з напряму підготовки “Економічна кібернетика”, професійне спрямування “Економічна кібернетика”

Навчання на факультеті проводяться за новітніми методиками в аудиторіях із найсучаснішим обладнанням. При кафедрах діють комп’ютерні класи, обладнані сучасною обчислювальною та організаційною технікою. Студенти мають можливість працювати у локальних комп’ютерних мережах і у всесвітній мережі Internet.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций