Кафедра технологии неорганических веществ и общей химической технологии

Розміщено Педагогічні в 18 октября 2010

Кафедра має навчальнi та науковi лабораторнi примiщення загальною площею майже 1000 кв.м, сучасне лабораторне і наукове обладнання: іономери, спектрофотометри, газовi і рідиннi хроматографи, каталiтичнi реактори, що керуються ПК, електроннi мiкроскопи, апаратура для рентгенофлуоресцентного аналізу, дериватографи, ІЧ та УФ-спектрометри, стендовi технологічнi установки, клас сучасних персональних комп’ютерів з виходом в мережу Інтернет.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций