Кафедра економіки і підприємництва - ЕП

Розміщено Менеджмент в 18 октября 2010

Кафедра здійснює підготовку за напрямом 0501 “Економіка і підприємництво” за спеціальністю 7.050107 “Економіка підприємства”:

6.030504 - бакалавр з економіки і підприємництва (денна форма навчання - 4 роки, заочна форма навчання - 4,5 роки).

7.050107 – спеціаліст (денна форма навчання - 5 років, заочна форма навчання – 5,5 років).

8.050107 - магістр економіки (денна форма навчання - 5 років, заочна форма навчання - 5,5 років).

Крім того, кафедра проводить економічну підготовку студентів всіх технічних спеціальностей НТУУ “КПІ”, що включає лекції та практичні заняття з дисциплін: ”Основи економічної теорії”, “Економіка, організація та планування енергетики”, “Економіка галузі”, “Основи підприємницької діяльності” тощо. Викладачі кафедри є консультантами економічної частини дипломних проектів на технічних спеціальностях ВУЗу, приймають участь в роботі Державної екзаменаційної комісії по технічних факультетах з захисту дипломних робіт бакалавра, спеціаліста та магістра.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций