Факультет менеджменту та маркетингу

Розміщено Економічні в 18 октября 2010

З метою поглиблення економічної складової інженерної підготовки, а також враховуючи потреби народного господарства у кваліфікованих управлінських кадрах, у НТУУ “КПІ” в 1992 р. засновано факультет менеджменту та маркетингу. Такому рішенню сприяв багаторічний досвід організаційно-економічної підготовки студентів, значний творчий потенціал кафедр економіки та організації виробництва і політекономії, діяльність яких бере початок з 1934-1937 років.

Факультет здійснює підготовку висококвалiфiкованих фахiвцiв з менеджменту, економiки i підприємництва, якi здатнi приймати обгрунтованi рiшення щодо управлiння персоналом, виробництвом, ринком, зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю та спроможнi забезпечити ефективне функцiонування нацiональної економiки


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций