Кафедра англійської мови технічного спрямування

Розміщено Гуманітарні в 18 октября 2010

Завідувач кафедри Янко Нелія Андріївна закінчила Горлівський інститут іноземних мов. Вступила до цільової аспірантури при Київському державному інституті іноземних мов в 1975 році. Захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук в 1978 році на тему: «Реализация потенции именных основ в современном английском словосложении». Наукове звання доцента отримала в 1982 році, має звання «Відмінник Освіти України» та нагороджена медаллю ім. А.С. Макаренка за успіхи в педагогічній діяльності, стажувалась у Великій Британії.

З 1990 по 1995 рік була обрана на посаду зав. кафедри англійської філології Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов, а з 1995 до переходу в НТУУ “КПІ” працювала деканом перекладацького факультету.

Коло наукових інтересів є досить широким і не обмежується проблемами, пов’язаними з дисертацією. Має біля 60 публікацій, в яких торкається проблеми теорії словотвору, неології, перекладу, прагматики взагалі та прагматики перекладу, контрастивної семантики та проблем методики навчання іноземних мов.Постійно приймає участь у наукових конференціях, всеукраїнських та міжнародних форумах і симпозіумах.

Рецензує дисертаційні роботи і монографії, виступає як офіційний опонент на захисті кандидатських дисертацій.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций