Кафедра електричних мереж та систем

Розміщено Універсальні в 18 октября 2010

афедра відновлюваних джерел енергії заснована у 2002 роді і є наймолодшою і однією з найперспективніших у НТУУ “КПІ”. На кафедрі здійснюється триступенева підготовка фахівців за рівнями бакалавра, спеціаліста та магістра з напрямку “Енергетика”.

Кафедра здійснює також підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру. Кафедра має сучасні лабораторії та випробувальні стенди, має в своєму розпорядженні, клас ПЕОМ, об’єднаних у мережу з виходом до Інтернет.

На кафедрі працює кваліфікований професорсько-викладацький колектив, до складу якого входять два лауреати Державної премії, член-кореспондент НАН України, п’ять докторів технічних наук, сім кандидатів технічних та економічних наук. Всі викладачі є провідними вченими, які очолюють наукові розробки в галузі відновлюваних джерел енергії та роботи по проектуванню та спорудженню енергоустановок з цими джерелами в Україні.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций