КАФЕДРА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ

Розміщено Універсальні в 18 октября 2010

“Електричні машини та апарати” - за цією базовою спеціальністю та її новою спеціалізацією “Ресурсоенергозбереження і діагностика електричних машин та апаратів” готує фахівців для роботи на підприємствах і в наукових організаціях. Кафедра ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ - одна з базових кафедр ФЕА НТУУ “КПІ”.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций