Кафедра теоретичної механіки

Розміщено Універсальні в 18 октября 2010

Кафедра теоретичної механіки була створена в 1898 році – в рік заснування Київського політехнічного інституту і за цей час назва її не змінювалась. За весь час її існування на ній працювали відомі вчені: Котельников О. П., Делоне М. Б., Салтиков М. М., Штаєрман І. Я., Кільчевський М. О, Путята Т. В., Павловський М. А.

У складі кафедри працюють 2 професори, 12 доцентів, 1 асистент. Серед них 2 доктори технічних наук, 12 кандидатів технічних або фізико-математичних наук. Очолює кафедру доктор технічних наук, професор Савін В.Г. основна діяльність кафедри полягає у викладанні дисципліни теоретичної механіки та деяких інших дисциплін механічного спрямування на машинобудівних та приладобудівних факультетах. Теоретична механіка має велике значення має велике значення у підготовці інженерних кадрів, оскільки вона є фундаментом майже всіх механічних дисциплін таких, як опір матеріалів, теорія коливань, теорія пружності, гідромеханіка тощо.

Враховуючи сучасні вимоги до поглиблення знань сучасних фахівців, на кафедрі впроваджено в учбовий процес прогресивні форми викладання, зокрема із залученням сучасних технічних засобів, у тому числі за рахунок застосування комп’ютерних технологій при проведенні занять зі студентами, тестуванні, поточної перевірки знань тощо.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций