Кафедра ”Автоматизації теплоенергетичних процесів” - АТЕП

Розміщено Універсальні в 18 октября 2010

Співробітниками кафедри видано понад 1000 наукових праць, 23 навчальні посібники, монографій, одержано більше 200 авторських свідоцтв на винаходи. За час існування кафедри було підготовлено 12 докторів, 87 кандидатів технічних наук та більш ніж 2700 фахівців спеціальності.

На кафедрі АТЕП всі учбові комп’ютерні лабораторії оснащені найсучаснішим обладнанням: комп’ютери провідних виробників Intel та AMD, периферійне обладнання – сканери, плотери фірми Hewlett Packard та інше. Всі комп’ютери об’єднані в мережу кафедри, яка обслуговується трьома ALPHA-серверами фірми Digital.

В комп’ютерних лабораторіях використо вується сучасне програмне забезпечення: WindowsXP, Windows 2003 Server, Linux, QNX, Matlab, MatCAD, “Альфа” – система проектування, AutoCAD, мови програмування C++, C#, MSVS.NET, Java, Concept та інші.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций