Радіоприймання та оброблення сигналів

Розміщено Універсальні в 18 октября 2010

Кафедра Радіоприймання та оброблення сигналів (РОС) готує бакалаврів в межах напряму 0907 – Радіотехніка та спеціалістів і магістрів за спеціальністю 7.090703– Апаратура родіозв’язку радіомовлення і телебачення (за спеціалізацією 7.090703.01 – Радіоелектронні та комп’ютерні засоби створення мультимедіа).

Навчальний процес базується на базі двох головних навчально-методичних напрямків:

- Розробка методів та приладів цифрового оброблення радіо та біосигналів, яких забезпечують д.т.н., проф. Рибін О.І.; к.т.н., доц. Могильний С.Б., к.т.н., доц. Парфьонов О.О., к.т.н., доц. Мірських Г.О., к.т.н., доц. Антипенко Р.В.
- Фізико-технічні аспекти реалізації аналогових радіотехнічних пристроїв та систем, які забезпечують к.т.н., проф. Мазор Ю.Л.; к.т.н., доц. Сєдов С.О.;

Основні наукові напрямки, які розвиваються на кафедрі РОС:

- пристрої та системи ВЧ та НВЧ радіозв’язку, інформаційної безпеки, технологічних вимірювань;
- системи та пристрої для теле- та радіомовлення;
- акустика;;
- методи оброблення сигналів (в тому числі і медичних);
- методика дистанційного навчання в корпораціях.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций