Радіотехнічний факультет

Розміщено Універсальні в 18 октября 2010

Радіотехнічний факультет було створено на базі радіолабораторії електротехнічного факультету Київського політехнічного інституту, яку заснував В.В. Огієвський у 1921 році. У 1928 році відбувся перший випуск інженерів-електриків з радіоспеціальності. У 1930 році електротехнічний факультет було виділено та реорганізовано в Київський енергетичний інститут, в якому було створено радіотехнічний факультет і кафедру радіотехніки. Факультет і кафедру очолив проф. В.В. Огієвський. 1930 рік вважається роком народження радіотехнічного факультету КПІ. З 1931 року почався регулярний випуск радіоінженерів.

У 1943 році кафедру радіоприймальних пристроїв очолив Н.П. Воллернер. У цей період факультет виконує важливі оборонні науково-дослідні роботи. Деканом радіотехнічного факультету і завідуючим кафедрою радіотехніки на той час був професор С.І. Тетельбаум, який пізніше у 1949 році створив науковий напрям з електроніки надвисоких частот.

З 2004 року радіотехнічний факультет очолює д.т.н., проф. О.І. Рибін.

Факультет готує висококваліфікованих фахівців, які розробляють, створюють, досліджують та експлуатують пристрої та системи передавання, приймання, обробки інформації, в тому числі радіо і мультимедійні мережі та інформаційно-комп’ютерні системи.

Випускники працюють у науково-дослідних інститутах, конструкторських бюро, виробничих та банківських установах, фірмах різних форм власності інженерами, менеджерами проектів, адміністраторами радіо і мультимедійних інформаційно-комп’ютерних систем і мереж.

Факультет надає можливість навчатися на денній та заочній формі навчання як за бюджетні, так і за позабюдженті кошти.

Терміни підготовки: бакалавр – 4 роки; магістр – 2 роки.

Напрями підготовки: радіотехніка, радіоелектронні апарати.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций