Інженерно-хімічний факультет

Розміщено Універсальні в 18 октября 2010

Факультет було створено в 1938 році у зв’язку з розвитком хімічної та целюлозно-паперової промисловості, промисловості будівельних матеріалів, а також завдяки розширенню наукових досліджень у напрямку тепломасопереносу, створенню нових технологій і устаткування.

Факультет здiйснює пiдготовку фахiвцiв у галузi машинобудування, ресурсозбереження, екологiї та комп’ютерно-iнтегрованих технологiй, якi здатнi проектувати, дослiджувати та експлуатувати технологiчнi процеси, обладнання та системи керування на хiмiчних i нафтопереробних виробництвах, пiдприємствах будiвельних матерiалiв, целюлозно-паперових виробництвах, підприємствах з переробки полімерів, установах охорони навколишнього середовища.

Термiни пiдготовки: бакалавр – 4 роки; магiстр – 2 роки

Випускники працюють керiвниками проектних розробок та провiдними спецiалiстами з експлуатацiї технологічних процесів , обладнання, систем автомати зован ого керування та програмних засобiв на пiдприємствах рiзних форм власностi.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций