Інженерно-фізичний факультет

Розміщено Універсальні в 18 октября 2010

Підготовка фахівців з металургійних спеціальностей в КПІ була розпочата практично з дня його заснування. У 1944 р. у КПІ відкрито металургійний факультет, який у 1975 р. отримав нинішню назву – інженерно-фізичний.

Факультет готує фахiвцiв з розробки нових металевих та неметалевих матерiалiв, наукоємних технологiй їх одержання i формоутворення, визначення властивостей матерiалiв та оцiнки якостi готової продукцiї, автоматизацiї технологiчних процесiв з використанням сучасних засобiв обчислювальної технiки та iнформацiйних технологiй.

Термiни навчання: бакалавр – 4 роки; магiстр – 2 роки.

Випускники факультету працюють в установах НАН України, галузевих науково-дослiдних закладах, проектно-конструкторських iнститутах, органiзацiях та на пiдприємствах практично всiх галузей промисловостi, що виробляють деталi для машин i механiзмiв з композицiйних матерiалiв, металiв i сплавiв.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций