Кафедра “Інженерії поверхні”

Розміщено Менеджмент в 18 октября 2010

Першим завідувачем кафедри був доцент Духно В.М., якого у 1993 році змінив на цьому посту проф. Корж В.М. Починаючи з 2001 р. і по сьогоднішній день кафедру очолює проф. Кузнецов В.Д.
У 1992 році на Зварювальному факультеті започаткований прийом студентів на нову спеціальність за багатоступеневою системою підготовки по схемі бакалавр зварювання - спеціаліст-магістр.
На основі освітньо-професійної програми вищої освіти за професійним спрямуванням зварювання (сукупності норм до обов’язкового мінімуму змісту рівня підготовки бакалавра) затвердженої Міністерством освіти України у травні 1994 року були розроблені учбові плани підготовки бакалаврів зварювання і інженерів із спеціальності 7.092304 «Обладнання та технологія підвищення зносостійкості і відновлення деталей машин».
Наказом Міністерства освіти України № 321 від 18.11.1994 року НТУУ “КПІ” було видано ліцензію на підготовку фахівців з вищою освітою кваліфікаційного рівня “спеціаліст” за спеціальністю 7.092304 з ліцензійним обсягом 60 чоловік.
У 1997-му році, у зв’язку з упорядкуванням номенклатури спеціальностей, шифр і назва змінилися на 7.092303 «Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій»
Кафедра Відновлення деталей машин є структурним підрозділом зварювального факультету Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, акредитованого в повному обсязі за IV рівнем акредитації.
18 січня 2010 року кафедру перейменовано в кафедру “Інженерії поверхні”


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций