Зарахування до університету Київський університет економіки і технологій транспорту

Розміщено Універсальні в 17 октября 2010

Прийом
заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування
на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти
проводиться в такі строки:

Таблица 1

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі повноїзагальної середньої освіти
Початок прийому заяв та документів 15 липня 2010 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад 22 липня 2010 року 4 серпня 2010 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси 31 липня 2010 року 9 серпня 2010 року
Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів та творчих конкурсів 23–31 липня 2010 року 5 – 9 серпня 2010 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 1 серпня 2010 року 10 серпня 2010 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням — не пізніше 10 серпня;за
кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця
державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) —
не пізніше 25 серпня
за державним замовленням – 20 серпня;за
кошти фіз. та юр. осіб після зарахування на місця державного замовлення
відповідного напряму підготовки (спеціальності) — не пізніше 30 серпня

Прийом
заяв і документів, вступні екзамени випробування, що проводить
Національний авіаційний університет, конкурсний відбір та зарахування на
навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста на другий (третій) курс проводиться в такі строки:

за денною формою навчання

05 липня 2010 р. – 30 серпня 2010 р.;

за заочною формою навчання

14 червня 2010 р.- 20 серпня 2010 р.

Прийом
заяв і документів, вступні випробування, що проводить Національний
авіаційний університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання
вступників на основі базової та повної вищої освіти проводиться в такі
строки:

за денною формою навчання

14 червня 2010 р. – 30 серпня 2010 р.;

за заочною формою навчання

14 червня 2010 р.- 30 серпня 2010 р.

07 лютого 2011 р.- 27 лютого 2011 р.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций