КАФЕДРА НІМЕЦЬКОЇ МОВИ І ПЕРЕКЛАДУ

Розміщено Гуманітарні в 18 октября 2010

Заснування
2000 рік
Очолює
Лоць Олексій Климович - старший викладач
Склад кафедри
Басістий Віталій Васильович - викладач
Вернадська Владислава Вікторівна - викладач
Горобцова Тетяна Миколаївна - викладач
Дорофєєва Маргарита Сергіївна- кандидат філологічних наук, доцент
Колесник Майя Володимирівна - викладач
Лазаренко Олена Олександрівна - викладач
Лоць Олексій Климович - в/о завідувача кафедри, старший викладач
Лузан Лариса Володимирівна - викладач
Мамченко Світлана Петрівна - викладач
Мироненко Тетяна Степанівна - старший викладач
Мрочко Володимир Іванович - викладач
Постригань Алла Володимирівна - старший викладач
Савченко Ірина Яківна - доцент, кандидат філологічних наук, доцент
Свята Тетяна Юріївна - викладач
Середа Оксана Михайлівна - старший викладач, кандидат педагогічних наук
Синєгуб Світлана Вікторівна - доцент, кандидат філологічних наук
Сухомлин Валентина Вікторівна - старший викладач
Харченко Катерина Дмитрівна - викладач

Дисципліни
Перша іноземна мова (німецька)
Друга іноземна мова (німецька)
Практика усного та писемного мовлення
Практичний курс перекладу (перша іноземна мова)
Практичний курс перекладу (друга іноземна мова)
Усний двосторонній переклад (перша іноземна мова)
Усний двосторонній переклад (друга іноземна мова)
Історія німецької мови
Лінгвокраїнознавство
Стилістика німецької мови
Лексикологія німецької мови
Теоретична граматика німецької мови
Порівняльна типологія німецької та української мов
Вступ до перекладознавства
Курс за вибором з перекладознавства
Курс за вибором з теоретичних мовних дисциплін
Загальна теорія перекладу
Курс з профілю магістерської роботи

Підрозділи
Німецький культурний центр


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций