Кафедра товарознавства та комерційної діяльності у будівництві

Розміщено Менеджмент в 18 октября 2010

Кафедра товарознавства та комерційної діяльності була створена в 2003 році в структурі будівельно-технологічного факультету КНУБА. Вона готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність» (напрямок «Торгівля»).

Очолює кафедру к.т.н., професор Захарченко П.В., який є Віце-президентом Академії будівництва України, керівником відділення «Будівельні матеріали та вироби» цієї академії та входить до складу Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з напряму «Торгівля».

Колектив кафедри складається з висококваліфікованих викладачів: проф. Купрієнка П.Й., проф. Михайловського В.С., проф. Карапузова Є.К., проф. Гавриша О.М., доц. Скрипника А.Л., доц. Тимковича В.Ю., доц. Сердюченко Н.Б., доц. Долгого Е.М., доц. Реви В.І., доц. Сосновського А.О. ст. викл. Піддубної Т.Я., ст. викл. Омельяненко О.П., ас. Мусійчук О.О., ас. Щербини Н.О., ас. Півень Н.М., ас. Горди Д.О.

За останні роки на кафедрі було створено ряд навчально-дослідницьких лабораторій („Продовольчих товарів”, „Непродовольчих товарів та керамічних будівельних виробів»”, „Систем сухого будівництва”, «Підвищення конкурентоспроможності будівель і споруд», «Торговельного підприємництва»), видано підручники «Сучасні композиційні будівельно-оздоблювальні матеріали», «Тепло- та звукоізоляційні матеріали та вироби в енергозберігаючих технологіях», «Технологія та товарознавство систем сухого будівництва», навчальні посібники «Товарознавство керамічних будівельних виробів» та «Мікроекономіка».

Викладачі кафедри регулярно беруть участь у фахових конференціях та симпозіумах, активно залучають до науково-дослідної роботи студентів. З 2006 року при кафедрі працює підсекція щорічної науково-практичної конференції КНУБА.

В останні роки студенти спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність» успішно виступають на Всеукраїнській олімпіаді з товарознавства, при цьому студентка у 2008 році студентка Святина А.Б., а в 2009 році студентка Романюк Л.М. вибороли 2-ге місце вказаної олімпіади за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».

В 2006-2008 рр. кафедра успішно пройшла акредитацію спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» та «спеціаліст», а також ліцензування за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр».

Наукові дослідження на кафедрі ведуться за такими напрямами:

- товарознавство та експертиза будівельних матеріалів (проф. Захарченко П.В., проф. Купрієнко П.Й., проф. Гавриш О.М., доц. Долгий Е.М., доц. Рева В.І., ас. Щербина Н.О., ас. Півень Н.М.);
- товарознавство та експертиза будівель і споруд (проф. Захарченко П.В., проф. Карапузов Є.К., доц. Тимкович В.Ю., ас. Півень Н.М.);
-товарознавство та експертиза продовольчих товарів (проф. Михайловський В.С., ас. Мусійчук О.О.);
- товарознавство та експертиза непродовольчих товарів (ст. викладач Піддубна Т.Я.);
-аркетинг та збут товарів будівельного призначення (доц. Скрипник А.Л., доц. Сердюченко Н.Б., доц. Сосновський А.О., ст. викл. Омельяненко О.П., ас. Горда Д.О.).


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций