Кафедра опору матеріалів

Розміщено Менеджмент в 18 октября 2010

Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів і спеціалістів на всіх факультетах університету. Готує спеціалістів і магістрів за фахом “Промислове і цивільне будівництво”.Завідувач кафедри – кандидат технічних наук, доцент А.М. Станкевич.
Наукові дослідження ведуться за напрямами:

- вирішення завдань термопластичності (академік Національної академії наук України, доктор технічних наук, професор Ю.М. Шевченко);
- динаміка шаруватих середовищ і композиційних матеріалів, теорія дифракції і розповсюдження хвиль, механіка тонкостінних елементів (член-кореспондент Національної академії наук України, доктор технічних наук, професор М.О. Шульга);
- розвиток методу прямих та його застосування для знаходження напружено-деформованих станів тонкостінних конструкцій (дійсний член Академії будівництва України, кандидат технічних наук, професор Л.Т. Шкельов, кандидати технічних наук, доценти А.М. Станкевич, Ю.А. Морсков, О.Ф. Корбаков).


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций