Кафедра менеджменту в будівництві

Розміщено Менеджмент в 18 октября 2010

Никакой заголовок

Кафедра менеджменту в будівництві на всіх факультетах
університету забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів
за фахом «Менеджмент організацій». Завідувач кафедри – доктор технічних
наук, доцент, заслужений працівник освіти України Г.В. Лагутін.

Наукові дослідження ведуться за напрямами:

 • Вдосконалення інвестиційно-будівельного комплексу на
  інституціональному рівні, запровадження і розвиток нового наукового
  напрямку «Інвестознавство», економічна діагностика діяльності
  будівельних підприємств та організацій за ринкових умов (доктор
  економічних наук, професор В.Г. Федоренко).
 • Розвиток  механізмів інтеграції  будівельних організацій, органів
  державного і муніципального управління з вищими навчальними  закладами
  (завідувач кафедри, доктор технічних наук, доцент, заслужений працівник
  освіти України Г.В. Лагутін).
 • Розробка  організаційно-технологічних  моделей нового змісту,
  адаптованих до потреб новітніх суб’єктів будівельно-інвестиційного
  процесу (завідувач кафедри, доктор технічних наук, доцент, заслужений
  працівник освіти України Г.В. Лагутін; доктор технічних наук, професор
  В.О. Поколенко; асистент Д.О. Приходько).
 • Розвиток та адаптація математичних інструментів моделювання
  діяльності будівельних організацій і процесів, у тому числі
  імовірнісних, теоретико-ігрових моделей та методів нечіткої логіки
  (доктор технічних наук, професор В.О. Поколенко; кандидат технічних
  наук, доцент А.В. Шпаков).
 • Розвиток корпоративного управління будівництвом. Обґрунтування
  діяльності промислово-фінансових та фінансово-будівельних груп у
  будівництві (завідувач кафедри, доктор технічних наук,
  доцент, заслужений працівник освіти України Г.В. Лагутін; асистент Д.О.
  Приходько).
 • Адаптація методів і моделей проектного управління до
  потреб економіки та менеджменту в будівництві (кандидат економічних
  наук, доцент  Р.Ю. Тормосов; кандидат технічних наук, доцент О.А.
  Бондар; асистент Ю.А. Чуприна).
 • Розвиток страхової діяльності в
  будівництві, вдосконалення впливу податкових інструментів на процеси
  інвестування та будівництва (доктор технічних наук, професор В.О.
  Поколенко; кандидат економічних наук, доцент Г.М. Рижакова; асистент
  С.П. Стеценко).
 • Організаційні та економічні аспекти вибору
  технологічного оснащення для монолітного домобудування ( кандидат
  технічних наук, доцент А.В. Шпаков; асистент Д.О. Приходько).


Рекомендую також наступні твори:

 • Нет подходящих публикаций