Кафедра фінансових ринків та фінансових послуг

Розміщено Про ЗНО в 17 октября 2010

Кафедра фінансових ринків та фінансових послуг
створена у 2007 році, є випускаючою в галузі знань 0305 «Економіка і
підприємництво» за напрямом підготовки «ФІНАНСИ І КРЕДИТ» та за
спеціальністю «ФІНАНСИ».

Унинець-Ходаківська В.П.

Виконуюча обов’язки завідувача кафедри –   Унинець-Ходаківська Валентина Павлівна, кандидат економічних наук, доцент.

У 1991 році закінчила Київський державний університет імені Тараса
Шевченка за спеціальністю «Географія», спеціалізація «Країнознавство
та туризм» (диплом УВ № 883103 від 19.06.1991 р).

У 1996 році закінчила Київський державний економічний університет
та здобула ступінь магістра ділового адміністрування за спеціальністю
«Фінанси і кредит», спеціалізація «Фінансовий менеджмент» (диплом ДМ №
007954 від 26.11.1996 р.).

У 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему:
«Територіальна організація фінансового ринку в Україні» (диплом ДК №
010916 від 13.06.2001 р.) зі спеціальності 08.10.01 – розміщення
продуктивних сил і регіональна економіка).  У 2003 році отримала звання
доцента кафедри державних фінансів (атестат доцента ДЦ № 007725 від
19.06.2003 р.). З 2002 року займає посаду декана факультету фінансів та
банківської справи.

Автор 6 навчальних посібників та понад 40 наукових праць.

Кафедра готує фахівців (денна та заочна форми навчання):

за напрямом підготовки «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»:

• ОКР «Бакалавр»: «Фінансова діяльність» та «Страхова справа» (термін навчання – 4 роки), кваліфікації:  ­ бакалавр з фінансів і кредиту,

­ бакалавр з фінансів і кредиту (на базі молодшого спеціаліста, термін навчання – 2 роки);

Детальна інформація для абітурієнтів (ОКР «Бакалавр»)

за спеціальністю «ФІНАНСИ»:

• ОКР «Спеціаліст»:«Страховий менеджмент», «Фінансова діяльність інститутів фінансового ринку» (термін навчання – 1 рік);

• ОКР «Магістр»: «Управління фінансовою діяльністю», «Фінансовий маркетинг», «Фондовий ринок» (термін навчання – 1 рік);

• Перепідготовка спеціалістів (друга вища освіта) ОКР «Спеціаліст»:«Фінансова діяльність» (термін навчання – 3 роки).
Детальна інформація для абітурієнтів (ОКР «Магістр» та ОКР «Спеціаліст»)

Розвиток сектору банківських послуг із паралельним зростанням ролі
інших інститутів фінансового ринку, таких як: страхові, дилерські,
брокерські, факторингові, лізингові, клірингові компанії, кредитні
спілки, пенсійні фонди, компанії з управління активами і тощо, викликає
необхідність підготовки фінансових менеджерів для фінансових
інститутів.

Основний попит прогнозується на сучасних високоосвічених
менеджерів середньої ланки, здатних самостійно керувати територіальними
підрозділами широкодиверсифікованих, багатопрофільних компаній, які
надають фінансові послуги. Створення фінансових супермаркетів, у яких з
«одного вікна» клієнт обслуговується за широким спектром фінансових
послуг, вимагає розширення рівня знань, необхідних керівникам
територіальних підрозділів. Отже, майбутній профіль студентів, які
готуються на факультеті фінансів та банківської справи Національного
університету ДПС України, повинен бути зорієнтований на фахівців
фінансових ринків у цілому.

Професорсько-викладацький склад кафедри

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін (Детальніше):

• Аналіз інвестиційних проектів.

• Введення в фінансову діяльність.

• Інвестиційне кредитування.

• Інвестиційний аналіз.

• Інвестування.

• Іпотечний ринок.

• Історія фінансової справи та теорія фінансових ринків.

• Конкурентні стратегії на ринку фінансових послуг.

• Контролінг у фінансових установах.

• Міжнародні фінансові ринки.

• Оподаткування фінансових установ.

• Пенсійна справа.

• Пенсійне страхування.

• Проектний аналіз.

• Ринок фінансових послуг.

• Соціальне страхування.

• Страховий менеджмент.

• Страхові послуги.

• Страхування.

• Торгівля цінними паперами.

• Управління інноваційною діяльністю у фінансовій сфері.

• Управління проектами.

• Управління процесами перестрахування.

• Управління фінансовими  інвестиціями.

• Фінанси страхових організацій.

• Фінансова інтеграція та глобальні проблеми сучасності.

• Фінансове забезпечення інноваційної діяльності.

• Фінансове посередництво.

• Фінансовий інжиніринг.

• Фінансовий маркетинг.

• Фінансовий ринок.

• Фінансово-інвестиційний потенціал та фінансове забезпечення сталого розвитку регіонів.

• Фінансово-інвестиційний аналіз.

Кафедра працює над науково-дослідною темою “Фінансовий механізм структурної перебудови економіки України”.

Основні та стратегічні напрями науково-дослідної роботи викладачів і студентів кафедри фінансових ринків та фінансових послуг:

• Історія та теорія фінансового посередництва;

• Механізми взаємодії фіскальної та монетарної політики;

• Державний борг і державний кредит: проблеми управління
внутрішнім і зовнішнім боргом держави; критерії ефективності державного
кредитування і запозичень;

• Формування і розвиток ринку цінних паперів. Фондовий ринок, фондова біржа;

• Проблеми управління та хеджування фінансових ризиків;

• Структуризація та сегментація фінансового ринку;

• Фінансові інновації у фінансовому секторі;

• Ринок фінансових послуг;

• Страхування та перестрахування;

• Іпотечне кредитування;

• Операції з іноземною валютою, валютне регулювання та платіжний баланс;

• Джерела фінансування компаній і проблеми оптимізації структури капіталу;

• Формування ефективної системи проектного фінансування;

• Проблеми виходу українських підприємств на міжнародні фінансові ринки;

• Методологічні принципи визначення грошових доходів і заощаджень
населення. Теоретичні та методологічні основи розвитку приватних
фінансів;

• Проблеми формування ринкової вартості організацій, що
функціонують у різних сферах економіки. Специфіка визначення вартості
кредитно-фінансових інститутів;

• Проблеми формування сукупного попиту на гроші і пропозиції
грошей, заощаджень, доларизації та інших соціально-економічних факторів
(фактора зайнятості);

• Фінансова стабільність;

• Особливості та економічні наслідки фінансової глобалізації.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций