Кафедра фінансів

Розміщено Економічні в 17 октября 2010

Кафедра утворилась  у вересні 1996 року. Очолив
кафедру П.В. Мельник, а його заступниками стали– Ю.І. Ляшенко, М.І.
Вдовиченко. З вересня 1997 року завідувачем кафедри було призначено
к.е.н., професора О.Д. Данілова.

Тарангул Л. Л.

Тарангул Людмила Леонідівна
- завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор, проректор з
наукової роботи Національного університету ДПС України, заслужений діяч
науки і техніки України, державний радник  податкової служби України.

Народилася 5 квітня 1955 року в селі Вигів Коростенського району Житомирської області.

Навчання

У 1979 році закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка.

У 1989 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності “Економіка і соціальна географія”.

У 2004 році захистила докторську дисертацію.

Трудова діяльність

Загальний стаж - 34 роки.
Тарангул Людмила Леонідівна трудову діяльність розпочала в Інституті
географії Національної академії наук України на посадах інженера,
молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника.
З 1996 року Людмила Леонідівна займає посаду проректора з наукової
роботи.  Тарангул Л.Л. - заступник голови експертної ради ВАКу України
по захисту дисертацій з економічних спеціальностей, заступник голови
спеціалізованої вченої ради Національного університету державної
податкової служби України по захисту докторських дисертацій за
спеціальністю 08.00.08 - гроші, фінанси, кредит.
Тарангул Людмила Леонідівна - автор  більше 150 наукових праць.
Наукові здобутки Тарангул Л.Л. висвітлені безпосередньо у 8 монографіях ,
у тому числі 2-х одноосібних, присвячених розвитку системи
оподаткування в Україні та її впливу на регіональний розвиток.

Нагороджена:
у 1999 році - нагрудним знаком «Відмінник освіти України», 2002 році -
ювілейною медаллю «5 років ДПА України», 2003 році - Грамотою Кабінету
Міністрів України, 2004 році - почесним званням «Заслужений діяч науки і
техніки України», 2007 році - нагрудним знаком «Почесний працівник
державної податкової служби України», 2008 році - нагрудним знаком
«Почесна відзнака ДПА України», 2009 році - нагрудним знаком «За наукові
досягнення», 2010 році - орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

На кафедрі працюють 46 співробітників: 11 професорів, 13 доцентів, 12 старших викладачів та 10 асистентів.

Кафедра є випускаючою, готує бакалаврів за варіативною
компонентою «Фінанси», спеціалістів за спеціалізацією «Фінанси»; та
магістрів – “Фінанси” та “Корпоративні фінанси”.
Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:
- «Фінанси»;
- «Фінанси підприємств»;
- «Бюджетна система»;
- «Міжнародні фінанси»;
- «Місцеві фінанси»;
-
«Фінанси акціонерних товариств»;
- «Фінанси сучасних корпорацій»;
- «Фінанси зарубіжних корпорацій»;
- «Фінансова аналітика»;
- «Основи наукових досліджень фінансової галузі»;
- «Казначейська справа»,
- «Бюджетування діяльності
суб’єктів господарювання»;
- «Фінансові стратегії управління економічним розвитком»;
- «Бюджетно-податкова політика»;
- «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання»;
- «Управління фінансовою санацією підприємства»;
- «Фінансова санація та банкрутство підприємств»;
-
«Актуальні проблеми фінансів України»;
- «Введення в спеціальність»;
- «Фінансова безпека».

У 2002–2005 рр. кафедра працювала над темою “Дослідження
бюджетно-податкової політики в сучасних умовах та шляхи її
удосконалення”, науковий керівник – професор О.Д. Данілов У процесі
роботи було проведено фінансовий аналіз та економіко-математичне
моделювання впливу чинників, що визначають можливості залучення
зовнішніх джерел фінансування малого підприємництва.  У 2007 році було
затверджено тему “Фінансові важелі соціально-економічного зростання
України та її регіонів”.
Щорічно на кафедрі проводяться наукові конференції студентів та викладачів.

Постійно проводиться робота щодо залучення до наукової діяльності
студентської молоді. При кафедрі діє гурток “Фінансист” для студентів
першого курсу.
Організовуються зустрічі з науковцями та
практиками. Щорічно проводяться олімпіади з предметів фінансового
спрямування та студентські наукові конференції, конкурс на кращого
майбутнього працівника податкової служби.

Адреса кафедри: Національний університет ДПС України (каб. 404), вул. К. Маркса, 31, м. Ірпінь, Київська обл., 08201.
Телефони: (04497) 53-111, внутр. 11-85.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций