Кафедра української словесності та культури

Розміщено Педагогічні в 17 октября 2010

Завідувач кафедри – Зайцева Інна Веніамінівна,
кандидат педагогічних наук, доцент.
Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата
педагогічних наук на тему «Розвиток мотивації учіння студентів вищих
економічних навчальних закладів» (на матеріалі української та
зарубіжної культури) зі спеціальності 13.00.04 – «Теорія та методика
професійної освіти» захистила у 2001 році. У 2002 році  ВАК України було
присвоєно вчене звання доцента кафедри української мови і літератури.
Стаж педагогічної роботи – 24 роки. Кафедру очолює з 2006 року.

Автор 52 наукових праць, з них чотирьох навчальних посібників.

«Слово животворяще – дорогоцінний скарб людського розуму,
серця, духу, слово – Божий дар,  яким ми прагнемо оволодіти досконало,
ефективно, дієво, відстоюючи істину, добро, красу», –  ці слова
покладені в основу роботи кафедри української словесності та культури
Національного університету ДПС України.

Професорсько-викладацький склад кафедри

Провідна мета роботи викладачів кафедри:

– формування у студентів:

• національної свідомості, духовного потенціалу особистості;

• високої мовної компетенції в професійному спілкуванні та підвищення загальної мовленнєвої культури;

– залучення до нетлінних скарбів народної творчості;

– прищеплення любові до духовних оберегів пам’яті українського народу;

– розвиток творчих здібностей студентської молоді.

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

• Українська мова;

• Українська мова  (за професійним спрямуванням);

• Бізнес-курс української мови;

• Культура наукової мови;

• Культурологія;

• Етика та естетика;

• Ораторське мистецтво;

• Основи християнської культури;

• Теорія комунікацій;

• Основи роботи з платниками податків;

• Масово-роз’яснювальна робота в органах ДПС.

Сфера наукової та навчальної діяльності кафедри охоплює широке
коло теоретико-лінгвістичних, історико-культурологічних проблем, а
також морально-етичних аспектів професійної підготовки майбутніх
фахівців ДПС України. З метою підвищення якості професійної підготовки
спеціалістів обрано тему науково-дослідної роботи – «Активізація
навчання майбутнього податківця засобами української словесності та
культури в контексті модернізації ДПС України».

З 2007 року кафедрою запроваджено  щорічну Всеукраїнську
науково-практичну конференцію «Українська словесність та культура в
контексті формування духовно-моральних цінностей українського
суспільства».

Протягом останніх трьох років професорсько-викладацький склад
кафедри плідно працює над удосконаленням наукової та методичної бази з
навчальних предметів.
Підготовлено та видано такі навчальні посібники:

• «Фахове мовлення економістів», «Ораторське мистецтво правників»«Практикум з ділової української мови» (з грифом МОН України) – автор Медвідь А.М.;

• «Культура фахового мовлення працівників податкової служби» – автори Зайцева І.В., Медвідь А.М.;

• «Українська мова для вступників до Національного університету ДПС України», «Українська мова для вступників до вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації» – автори Зайцева І.В., Калита О.П., Скуратівська Г.В.;

• «Масово-роз’яснювальна робота в діяльності ДПС» – автори Зайцева І.В., Довгорук О.П., Кострач Л.М..

Кафедра підтримує зв’язки з кафедрами інших навчальних закладів,
зокрема з кафедрою полоністики Інституту філології Київського
національного університету імені Тараса Шевченка та Міжнародною школою
україністики. Результатом цієї співпраці стало проведення таких наукових
заходів, як Міжнародна науково-практична конференція «Європейський
вимір української полоністики», Міжнародний симпозіум
„Українсько-європейський вимір: політика, економіка, культура”  тощо.

Яскравим свідченням ефективності навчально-виховної роботи
викладацького складу кафедри є  участь і  щорічна перемога студентів
університету у Всеукраїнському конкурсі знавців української мови імені
Петра Яцика.

Викладачі кафедри також забезпечують розвиток творчого потенціалу
студентів, адже прагнення морального вдосконалення, почуття любові до
рідної землі, рідного слова, матері, коханої, свіжий подих молодіжного
бунту – провідні мотиви творчості молодих, для яких при кафедрі працює
поетична студія. Результатом її роботи є участь у Всеукраїнському
фестивалі студентської  творчості «Весняна хвиля»  та перші призові
місця в двох номінаціях; здобуття перемоги в конкурсі «Творча молодь
Приірпіння» (І та ІІ місця), видання двох поетичних збірок «Студентська
муза» і «Калинова сопілка».

Наймогутніший засіб у самопізнанні людини – мистецтво  слова. На
кафедрі працює клуб молодих ораторів «Майстер слова», де студенти
оволодівають ораторською майстерністю, вдосконалюють способи
переконання, впливу на слухачів, пізнають таїну Слова.

Національно-патріотичному, естетичному, інтелектуальному вихованню
студентської молоді сприяє також проведення викладачами кафедри
тематичних виховних годин, круглих столів, творчих вечорів. Зокрема,
кафедрою започатковано лекторій «Мовленнєвий етикет та культура
спілкування», де йдеться про роль слова, руйнівний вплив ненормативної
лексики на здоров’я людини, її близьких, на майбутні покоління. Адже
барвисте українське слово, виплекане справжніми майстрами,
віддзеркалене в пісні, думі, баладі, співанці, –  це визначальна
сутність української душі, українського національного ідеалу.

Адреса кафедри: 08201, Київська обл., м.
Ірпінь, вул. К. Маркса, 31, Національний університет ДПС України,
центральний корпус, ІІІ поверх, каб. 305 – кафедра української
словесності та культури, каб. 319 – кабінет завідувача кафедри.

Телефон: (04597)62-788


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций