Кафедра банківської справи та фінансового моніторингу

Розміщено Економічні в 17 октября 2010

Історія розвитку кафедри банківської справи бере
свій початок із 1994 року. На той час на замовлення комерційних банків
наш навчальний заклад готував молодших спеціалістів банківської справи.
 Пройшовши акредитацію молодшого спеціаліста кафедра розпочала
здійснювати підготовку фахівців зі спеціалізації “Банківська справа” за
освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр і спеціаліст та  магістр за
магістерською програмою “Менеджмент у сфері банківської діяльності”.
 Починаючи із 2003 року, кафедрою здійснюється підготовка
фахівців зі спеціалізації “Фінансовий моніторинг”, за
освітньо-кваліфікаційним бакалавр, спеціаліст та  магістр за
магістерською програмою “Управління процесами фінансового моніторингу”.
 Значний внесок у створення кафедри зроблено Клюско Лідією
Антонівною, к.е.н., доцентом, яка до грудня 2006 року була завідувачем
кафедри.

Костіна Н.І.

 З грудня 2006 року кафедру банківської справи та фінансового моніторингу очолює Костіна Ніна Іванівна, доктор економічних наук, професор.
 У 1962 році закінчила Московський інститут інженерів транспорту
за спеціальністю “Економіка та організація залізничного транспорту”.
 У 1967 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук за темою “Питання моделювання економічних
систем” зі спеціальності “Економіко-математичне моделювання”.
 У 1986 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук за темою “Багатоцільові імітаційні системи
автоматного моделювання в прогнозуванні та плануванні розвитку
регіону”.
 Н.І. Костіна - фахівець зі світовим іменем. Вона є автором понад
350 наукових праць, зокрема 17 монографій та підручників, бере участь у
роботі міжнародних наукових конференціях, симпозіумах (Франції, США,
Польщі, Росії). Під її керівництвом підготовлені 1 доктор наук і 25
кандидат наук.
 У 1986 р. Костіна Н.І. отримала премію НАН України з економіки імені О.Г. Шліхтера.

Професорсько-викладацький склад кафедри
 Професорсько-викладацький склад кафедри сформований із досвідчених фахівців.
 Сьогодні на кафедрі працюють: 1 доктор економічних наук, 5
кандидатів економічних наук, 9 старших викладачів, 2 асистенти.

 Навчальна робота кафедри

 Навчальна робота пов’язана із забезпеченням навчального процесу
через викладання навчальних дисциплін для студентів спеціалізації
“Фінансовий моніторинг” та “Банківська справа”.
 Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:
 • Актуальні проблеми фінансового моніторингу
 • Аналіз банківської діяльності
 • Банківські операції
 • Банківські операції (практикум модулі “Банківські операції”, “Інвестиційне кредитування”)
 • Банківський менеджмент
 • Безпека банківської діяльності
 • Гроші та кредит
 • Грошово-кредитні системи зарубіжних країн
 • Іпотечне кредитування
 • Міжнародні кредитно-розрахункові операції в банках
 • Міжнародні розрахунки та валютний контроль
 • Міжнародна система фінансового моніторингу
 • Облік і аудит в банках
 • Операційні технології фінансових установ
 • Основи наукових досліджень у сфері банківської діяльності та фінансового моніторингу
 • Організація діяльності фінансових установ
 • Ризики фінансових операцій
 • Система фінансового моніторингу
 • Ситуаційне моделювання в банківській діяльності
 • Управління процесами фінансового моніторингу
 • Управління ризиками фінансових операцій
 • Управлінський облік в банках
 • Центральний банк і грошово-кредитна політика

 Викладачі кафедри постійно підвищують свій фаховий рівень. Цьому
сприяє проходження стажування у банківських та фінансових установах,
ДПІ, участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних
конференціях, семінарах, круглих столах за участю провідних науковців
та практиків.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций