Кафедра статистики та математичних методів в економіці

Розміщено Економічні в 17 октября 2010

Кафедру статистики та математичних методів в економіці створено на базі
кафедр “вищої математики та математичних методів в економіці” та
“аудиту та економічного аналізу” відповідно до рішення Вченої ради
Національної академії ДПС України від 02.03.2007 року.
 Перед кафедрою поставлені такі завдання:
 –  впровадження в навчальний процес тестування з усіх дисциплін кафедри;

 – організації консультування при підготовці студентами
економічних спеціальностей розділу магістерської роботи з питань
моделювання й прогнозування економічних явищ;
 – створення
віртуальних лабораторій, які дадуть можливість групі студентів в
реальному часі виконувати експериментальні дослідження в процесі
аудиторних занять;
 – удосконалення науково-дослідної роботи студентів;

 –  переробка програм, навчально-методичної літератури,
відповідно до нових ОПП підготовки бакалаврів, спеціалістів та
магістрів;
 – підготовка підручників, і навчальних
посібників нового покоління, що припускають дворівневу систему
підготовки фахівців з курсів, закріпленим за кафедрою;

 – підготовка й удосконалення існуючого контрольно-вимірювального
інструментарію рівня підготовки, поточних і залишкових знань студентів
за дисциплінами кафедри;
 – освоєння й впровадження в
навчальний процес сучасних технічних засобів: “від крейди і ганчірки”
до електронних засобів відображення навчального матеріалу;
 – актуалізація наукової студентської роботи, дипломного й курсового проектування тощо.

Заєць С. В.

 Завідувач кафедри  Заєць Світлана Володимирівна  – кандидат економічних наук, доцент.

 У 1987 році закінчила обліково-економічний факультет Київського
інституту народного господарства ім. Д. С. Коротченка за спеціальністю 
“Статистика”. Працювала в Держкомстаті України. Є автором ряду статей,
навчальних посібників та навчально-методичних розробок.
 У
1999 році захистила кандидатську дисертацію “Статистичний аналіз
соціального розвитку регіону в перехідний період (на прикладі м.
Ірпеня)”.
 Кафедра статистики та математичних методів в
економіці забезпечує викладання дисциплін: статистика,
економіко-математичне моделювання, методи економічних і статистичних
досліджень, економіко-математичні моделі в управлінні та економіці,
методи та моделі прийняття рішень в оподаткуванні, моделі та методи
прийняття рішень в аналізі і аудиті, макроекономічне прогнозування,
дослідження операцій, правова статистика, фінансова статистика,
банківська статистика, статистика ринку, соціальна статистика,
міжнародна статистика, економіко-математичні моделі фінансових ринків,
економетрія, актуарні розрахунки.
У даний на час на кафедрі статистики та математичних методів в економіці працюють:
 • Дудко Володимир Степанович – к.г.-м.н,
с.н.с., доцент. Закінчив Київський державний університет за
спеціальністю “Інженер-гідрогеолог”, Український фінансово-економічний
інститут за спеціальністю “Фінанси”. В Університеті працює з 1996 р.
Викладає дисципліни: економетрія, економіко-математичне моделювання,
макроекономічне прогнозування, моделі та методи прийняття рішень в
аналізі і аудиті. Є співавтором нової редакції програм і методичних
посібників курсу “Економіко-математичне моделювання”. Сфера наукових
інтересів – прогнозування соціально-економічних процесів, вдосконалення
методів державного управління й регулювання на базі економетричних
моделей. Є автором наукових публікацій, навчально-методичних розробок.
 • Ганах Наталія Іванівна – к.е.н.,
доцент. Закінчила Калінінський політехнічний інститут за спеціальністю
“Автоматизовані системи управління”. В Університеті працює з 1998 р.
Загальний стаж педагогічної роботи – 32 роки. Викладає дисципліни:
статистика, соціальна статистика, статистика ринків та ін. Розробила
навчально-методичне забезпечення з курсу “Статистика ринків” та
“Соціальна статистика” . Є автором наукових публікацій, співавтором
навчальних посібників. Займається проблемами статистичного аналізу та
моделювання податкових надходжень.
 • Краснова Тетяна Давидівна – к.т.н.,
доцент, фахівець у сфері математичного моделювання в економіці, теорії
тестування. В Університеті працює з 1995 р. Закінчила Харківський
інститут радіоелектроніки за спеціальністю “Інженер-електромеханік”.
Викладає дисципліни: економіко-математичне моделювання, методи
економічних і статистичних досліджень, методи та моделі прийняття
рішень в оподаткуванні. Є автором ряду статей, навчально-методичних
розробок. Є розробником нової редакції програм і методичних посібників з
курсів “Економіко-математичне моделювання”,”Економіко-математичні
моделі в управлінні та економіці” та ін.
 • Лаговський Володимир Вікторович – ст.
викладач. Закінчив Київський державний педагогічний інститут за
спеціальністю “Учитель математики і фізики”, Національну академію ДПС
України за спеціальністю “Фінанси”. В Університеті працює з 1994 р.
Викладає дисципліну економіко-математичне моделювання. Розробляє
програму та методичне забезпечення курсу “Економіко-математичне
моделювання”. Підготував до захисту кандидатську дисертацію на тему
“Економіко-математичне моделювання ринку праці в науково-освітній
сфері”.
 • Остапенко Яна Олександрівна – ст.
викладач. Закінчила Український фінансово-економічний інститут за
спеціальністю “Облік і аудит”. В Університеті працює з 1998 р. Викладає
дисципліни: статистика, фінансова статистика, актуарні розрахунки.
Працює над кандидатською дисертацією на тему “Облік і аналіз витрат на
виробництво та собівартість продукції”.
 • Прокопенко Вікторія Володимирівна  – ст.
викладач. Закінчила Український фінансово-економічний інститут за
спеціальністю “Фінанси”. В Університеті працює з 1995 р. Викладає
дисципліни: статистика, макроекономічне прогнозування. Наукові інтереси
- статистичний аналіз і моделювання податкових надходжень.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций