Кафедра регіональної економіки та економічної стратегії підприємства

Розміщено Економічні в 17 октября 2010

Кафедру економіки підприємства було засновано у 1996 році. З 2006 року –
кафедра регіональної економіки та економічної стратегії підприємства.

У 1998 році кафедру акредитовано з підготовки бакалаврів, у 1999
році – спеціалістів, а у 2001 році – магістрів за спеціальністю
“Економіка підприємства”.

З вересня 2000 року кафедру очолює Ляшенко Ганна Павлівна, кандидат економічних наук, доцент.

У 1980 році закінчила Київський інститут народного господарства
ім. Д.С. Коротченка за спеціальністю “Економіка праці”.

У 2000 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю
“Фінанси, грошовий обіг і кредит” у Київському національному
університеті імені Т.Г. Шевченка.

Автор більш як 50 наукових праць, навчально-методичних посібників, співавтор монографій.

Сьогодні на кафедрі працює 2 доктори та 14 кандидатів наук.

На кафедрі викладаються наступні нормативні і фахові дисципліни:
“Економіка підприємства”; “Маркетинг”; “Економіка праці й
соціально-трудові відносини”; “Розміщення продуктивних сил і регіональна
економіка”; “Стратегія підприємства”; “Планування діяльності
підприємства”; “Внутрішній економічний механізм підприємства”;
“Організація виробництва”; “Економіка й організація інноваційної
діяльності”; “Потенціал підприємства: формування і оцінювання”;
“Управління затратами підприємства”; “Підприємницька діяльність та її
оподаткування”; “Управління капіталом підприємства”; “Економіка й
організація діяльності об’єднань підприємств”; “Управління потенціалом
підприємства”; “Економічна діагностика”; “Управління ефективністю
діяльності суб’єктів оподаткування”, “Введення в спеціальність”;
“Економіка і організація виробництва” ; “Зовнішньоекономічна
діяльність”; “Історія міжнародних відносин” ; “Міднародна економіка”.

Випускники за спеціальністю “Економіка підприємства” можуть
працювати у сфері економіки структурних підрозділів підприємств, фірм,
керівниками відповідних економічних підрозділів, а також у державних
структурах, зокрема в органах ДПА України.

На кафедрі завершено держбюджетну наукову тему “Економічний
механізм збільшення податконадходжень від суб’єктів господарювання”,
яка розроблялась в 2002–2006 рр. Розпочато роботу над новим
кафедральним науковим дослідженням на тему “Механізм нарощення
потенціалу підприємства” (термін виконання 2008–2012 рр.)

За роки існування кафедри (з 1996 р.) захищено 7 кандидатських
дисертацій економічного профілю, опубліковано 15 навчальних посібників,
рекомендованих до друку Вченою радою університету та Міністерством
освіти України. Викладачі кафедри активно публікують наукові статті та
беруть участь у численних міжнародних та державних конференціях.

Велика увага приділяється науковій роботі зі студентами. При
кафедрі створено клуб “Економіст” та Наукове студентське товариство,
членами яких є талановиті студенти, які беруть участь в
університетських, всеукраїнських та міжнародних наукових студентських
конференціях.

На кафедрі функціонує аспірантура й докторантура за спеціальністю
“Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка”. Серед
викладачів кафедри - 7 аспірантів, 2 докторанти та 1 здобувач.

Адреса кафедри: Національний університет ДПС України (каб. 300, 301, 323, 324), вул. К. Маркса, 31, м. Ірпінь, Київська область, 08201.

Телефони: (04497) 53-111, внутр. 12-29; 11-87.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций