Кафедра цивільно-правових дисциплін

Розміщено Юридичні в 17 октября 2010

Кафедра цивільно-правових дисциплін була створена у вересні 1997 року і діє відповідно до законодавства про вищу освіту.

Згідно з наданою університету ліцензією кафедра реалізує
освітньо-професійні програми вищої освіти за певними
освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та
професійну підготовку осіб, відповідно до їх покликання, інтересів,
здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює
науково-дослідну діяльність.

З початку створення кафедру очолював кандидат юридичних наук,
доцент Бондаренко Микола Олексійович, а з 2000-го року - кандидат
юридичних наук, доцент Усенко Володимир Фадейович.

У 2006 році завідувачем кафедри призначено Забарного Григорія Григоровича, кандидата юридичних наук, доцента.

У 1984 році закінчив Київську вищу школу МВС СРСР за спеціальністю “Правознавство”.

У 1987 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю
12.00.02 “Державне право і управління; радянське будівництво;
адміністративне право; фінансове право” на тему: “Спеціалізований
зовнішній контроль міліції”. Автор 75 навчально-методичних та наукових
публікацій.

Кафедра проводить навчально-виховну і методичну діяльність щодо
забезпечення навчальних дисциплін: “Цивільне право”, “Цивільний процес”,
“Сімейне право”, “Міжнародне приватне право”, “Інформаційне право” та
навчальних курсів “Основи римського приватного права”,
“Інтелектуальна власність”, “Правове забезпечення інформаційної
безпеки”, і здійснює наукову, науково-дослідну діяльність за темою:
“Участь органів ДПС у відшкодуванні шкоди, завданої ухиленням від
сплати податків”. Дану роботу здійснюють 22 науково-педагогічних
працівники, з них: 1 професор, 5 кандидатів юридичних наук, доцентів, 47
студентів та курсантів у складі наукового товариства. Крім того, 4
старші викладачі кафедри проводять дисертаційні дослідження на
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Адреса кафедри: Національний
університет ДПС України (юридичний факультет, каб. 407, 406), вул. К.
Маркса, 31, м. Ірпінь, Київська область, 08201.

Телефон: 8(04497) 63-465.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций