Кафедра інтелектуальних систем прийняття рішення

Розміщено Юридичні в 17 октября 2010

1 вересня 2003 року відбувся розподіл кафедри інформаційних систем і
технологій на дві: інформаційних систем і технологій та
адміністрування інформаційних ресурсів. 2006 року кафедру
адміністрування інформаційних ресурсів перейменовано у кафедру
інтелектуальних систем прийняття рішень.

Кафедра є випускаючою для двох спеціальностей – “Комп’ютерні науки”
(характеристика спеціальності КН)
та “Економічна кібернетика” (характеристика спеціальності ЕК).

Ріппа С. П.

Виконуючий обов’язки завідувача кафедри – Ріппа Сергій Петрович, доктор економічних наук, професор.

У 1979 році закінчив Ростовський-на-Дону інститут народного
господарства за спеціальністю “Організація механізованої обробки
економічної інформації”.

У 1985 році захистив кандидатську дисертацію, а у 1999 році –
докторську “Економіко-математичне моделювання прийняття рішень на
основі комп’ютерних баз знань (на прикладі методів інвестиційного
аналізу)”.

Автор 60 наукових публікацій.

Викладачі та предмети кафедри:

• Ріппа Сергій Петрович, д. е. н, професор. Викладає дисципліни:
Інтелектуальні інформаційні технології в ДПС; Автоматизація роботи в
органах ДПС; Системи інтелектуального аналізу даних і знань; СППР;
Гіпертекстові технології.

• Жук Петро Федорович, д. ф.-м.н, професор. Викладає дисципліни:
Основи дискретної математики; Методи та засоби подання знань;
Алгоритми і складність; Дискретна математика.

• Саченко Анатолій Олексійович, д.т.н., професор. Викладає дисципліну: Технології електронної комерції.

• Антонюк Анатолій Олександрович, к.ф-м.н., доцент. Викладає
дисципліни: Фізика; Основи теорії систем і системного аналізу;
Інтелектуальні системи; Основи захисту інформації в ПС; Основи
режимної роботи та захист інформації в ПС; Системи інтелектуального
аналізу даних і знань; Інформаційна безпека; Комп’ютерна вірусологія.

• Бондаренко Людмила Миколаївна, к.ф-м.н., доцент. Викладає
дисципліни: Автоматизація роботи в органах ПСУ; Проблеми інформатизації
суспільства; Системи інтелектуального аналізу даних і знань; Системний
аналіз та проектування систем обробки інформації; Інтелектуальний
аналіз даних і бази знань.

• Постіл Степан Дмитрович, к.т.н., доцент. Викладає дисципліни:
Основи програмування та алгоритмічні мови; Об’єктно-орієнтовне
програмування, Автоматизація роботи в органах ПСУ; Організація баз
даних і знань; Операційні системи; Основи програмування.

• Кожевніков Іван Григорович, викладач. Викладає дисципліни:
Автоматизація роботи в органах ДПСУ; Інженерна і комп’ютерна графіка;
Основи дискретної математики; Основи електротехніки та електроніки;
Основи теорії систем і системного аналізу; Системний аналіз та
проектування систем обробки інформації; Інтелектуальні системи;
Комп’ютерна вірусологія; Операційні системи; Системи інтелектуального
аналізу даних і знань, Інтелектуальні інформаційні технології в ДПСУ.

• Мостіпан Олександр Вікторович, ст. викладач. Викладає
дисципліни: Фізика, Об’єктно-орієнтовне програмування, Основи захисту
інформації в ПС, Автоматизація роботи в органах ДПСУ, Комп’ютерні
мережі, Основи електротехніки та електроніки, Технології електронної
комерції, Операційні системи.

• Лич Олександр Валентинович, ст. викладач. Викладає дисципліни:
Основи електротехніки та електроніки, Інженерна і комп’ютерна графіка,
Автоматизація роботи в органах ДПСУ.

• Шевчук Ірина Миколаївна, зав. навчально-методичної лабораторії.
Викладає дисципліни: Основи захисту інформації в ПС, Основи режимної
роботи та захист інформації в ПС, Автоматизація роботи в органах ПСУ,
Організація баз даних і знань.

• Носовець Тетяна Василівна, методист вищої категорії. Викладає
дисципліни: Організація баз даних і знань, Автоматизація роботи в
органах ПСУ, Основи режимної роботи та захист інформації в ПС.

• Ліщук Людмила Петрівна, ст. лаборант. Викладає дисципліну: Автоматизація роботи в органах ДПСУ.

Фахівці і науковці кафедри разом з Інститутом післядипломної
освіти та НДЦ з проблем оподаткування університету підтримують
інформаційні ресурси систем електронної бібліотеки та дистанційної
освіти (http://library.ufei.ukrsat.com і http://pr.ufei.ukrsat.com).

Спеціалісти, яких випускає кафедра, можуть бути організаторами і
менеджерами сучасних інформаційних технологій на підприємствах, в
установах та організаціях.

На базі кафедри діють курси: “Менеджер електронного офісу” та “Адміністратор електронного офісу”.

Адреса кафедри: Національний університет ДПС України (каб.705-708), вул. К. Маркса, 31, м. Ірпінь, Київська обл., 08201.

Тел.: (04497) 63-161; внутр. 13-55; 14-14.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций