Кафедра філософії та політології

Розміщено Юридичні в 17 октября 2010

У 1997 році рішенням Вченої ради Українського фінансово-економічного
інституту на базі кафедри суспільних дисциплін було створено дві
кафедри: економічної теорії під керівництвом Максименка І.А та
гуманітарних дисциплін, яку очолив кандидат філософських наук, доцент
Тихоненко В.Д.

У 2000 році кафедру гуманітарних дисциплін було реорганізовано у
кафедру філософії на чолі з доктором філософських наук, професором
Недюхою М.П.

У 2003 році кафедру очолив Ібрагімов Михайло Михайлович, кандидат
філософських наук, професор, заслужений працівник народної освіти
України.

Завідуюча кафедрою – Воробйова Любов Сергіївна, кандидат філософських наук, доцент.

У 1985 році закінчила Донецький держуніверстет, а у 1992 –
аспірантуру філософського факультету Київського державного університету
ім. Т.Г. Шевченка.

У 1993 році захистила кандидатську дисертацію “Філософсько-світоглядний смисл проблеми індивідуальності”.

Автор більше 50 наукових праць з проблем сучасних глобалізаційних
процесів та філософських питань сучасного стану вищої освіти в
Україні.

Сьогодні на кафедрі працюють 26 викладачів, серед них: 2 доктори та 12 кандидатів наук.

На кафедрі викладаються такі дисципліни: “Філософія”, “Філософія
права”, “Соціологія”, “Історія України”, “Політологія”, “Логіка”,
“Етика й естетика”, “Релігієзнавство”, “Етика державного службовця”.

У 2003 році викладачі кафедри почали розробку наукової теми
“Проблеми гуманізації навчання та виховання майбутніх податківців”. У
рамках апробації цієї теми у травні 2003 року започатковано Перші
Ірпінські педагогічні читання, які стали традиційними.

У травні 2004 року пройшли Другі Ірпінські міжнародні педагогічні
читання з проблем гуманізації навчання та виховання сучасної
студентської молоді, у 2005 році – Треті читання, а у травні 2006 –
Четверті читання “Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому
закладі освіти”.

На кафедрі діє студентське наукове товариство, яке працює у двох
напрямах: філософське товариство “Світогляд” та історичний клуб
“Спадщина”.

Зусилля професорсько-викладацького складу спрямовані на
формування гармонійно розвиненої особистості, підготовку фахівців із
сучасним рівнем знань та широким світоглядом, розвиненим інтелектом,
високим рівнем загальної та правової культури.

На кафедрі діє студентське наукове товариство, яке працює у двох
напрямах: філософське товариство “Світогляд” та історичний клуб
“Спадщина”.

Зусилля професорсько-викладацького складу спрямовані на
формування гармонійно розвиненої особистості, підготовку фахівців із
сучасним рівнем знань та широким світоглядом, розвиненим інтелектом,
високим рівнем загальної та правової культури.

На кафедрі розробляються проблеми створення позитивного іміджу
працівників ДПС, ціннісних орієнтацій сучасної студентської молоді,
питання професійно-етичної деформації співробітників ДПС, креативність
у прийнятті рішень керівників служби ДПС тощо.

Кафедра взаємодіє з колегами із Росії та Білорусі, Інститутом
психології ім. Г.С. Костюка АПН України, Інститутом вищої освіти АПН
України, а також з кафедрами КНУ ім. Т.Г. Шевченка, кафедрою філософії
права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ
України, кафедрою філософії Соломонового університету та кафедрою
гуманітарних та соціально-економічних дисциплін Національного
університету фізичного виховання і спорту України.

Адреса кафедри: Національний університет ДПС України (каб. 214, 207), вул. К. Маркса, 31, м. Ірпінь, Київська область, 08201.

Телефон: (04497) 62767, внутр. 14-31, 12-80.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций