Анна Кареніна - Героїня нашого часу

Творчі роботи Екзаменаційні твори от 10 июня 2011

Читаючи такі твори як «Анна Кареніна» Льва Толстого, чи «Пані Боварі» Флобера, ми задумуємось над тяжкою долею жінок, над змістом і ціллю їхнього життя. І хоча це дві, можна сказати, взаємо пов’язані речі вони часто не співпадають в нашому житті.

Осуджує, чи оправдовує Толстой Анну Кареніну? І як слід розуміти таємничі слова епіграфа: «Мне отмщение, и Аз воздам»? Невже страшна смерть -
(Весь твір…)


Драматургічний спадок Макса Фріша і Фрідріха Дюрренматта

Творчі роботи Екзаменаційні твори от 10 июня 2011

«Театр абсурду» - найбільш значне явище театрального авангарду другої половини XX століття. З усіх літературних течій і шкіл «театр абсурду» є най-умовнішим літературним угрупованням. Річ у тім, що представники його не лише не створювали жодних маніфестів чи програмних творів, а й узагалі не спілкувалися один з одним.
(Весь твір…)


Джордж Еліот - видатна романістка

Творчі роботи Екзаменаційні твори от 10 июня 2011

Джордж Еліот (1819-1880) належить до іншого покоління романістів, ніж письменники «блискучої плеяди» По іншому складалась її письменницька доля, складніші були її взаємовідносини з сучасним літературним процесом, в якому виразно виявлявся вплив ідей позитивізму і еволюційного розвитку. Епоха Еліота хоч і продовження вікторіанської, але в ній уже видно ознаки нового, прийдешнього століття.
(Весь твір…)


Тонке сприйняття барв i звукiв життя (у танках Iсiкави Токубоку)

Творчі роботи Екзаменаційні твори от 10 июня 2011

В усьому свiтi люди мають однаковi почуття, досить часто розмiрко вують над однаковими «вiчним» проблемами, але лiтературнi та взагалi мистецькi твори представникiв рiзних культур, якi вiдображують цi проблеми й почуття можуть бути дуже несхожими. Особливо це помiтно, коли йдеться не про спорiдненi культури географiчно близько розташованих країн, що мали багато спiльного в iсторiї, а про такi, так би мовити, «надкультури», як Схiд i Захiд. Європейське мистецтво тяжiє до масштабних полотен i соковитих барв. Далекий Схiд - до графiчної точностi. Це стосується не лише живопису: в лiтературi помiтний такий самий пiдхiд. У японськiй традицiйнiй поезiї здавна виникли особливi дуже короткi форми вiршiв: танка i хоку.
(Весь твір…)


Твiр-мрiя. «Софiївка» - це вже iсторiя

Творчі роботи Екзаменаційні твори от 9 июня 2011

Є у м. Уманi (на Черкащинi) дендрологiчний заповiдник. Створено його на замовлення графа Ф. Потоцького i названо так на честь його вродливої дружини Софiї. Десятки тисяч крiпакiв працювали на будiвництвi цiєї визначної пам’ятки українського садово-паркового мистецтва.
(Весь твір…)


Життєвий сюжет повісті-притчі Е. Хемінгуея “Старий і море”

Творчі роботи Екзаменаційні твори от 7 июня 2011

НОТАЦІЇ ДО КОЖНОГО ЗАПИТАННЯ

1. Розкрити сюжет повісті. Розповісти про старого рибалку, про його боротьбу з величезною рибою-мечем. Двобій закінчується трагічно: акули з’їли рибу і знесилений рибалка повертається до берега зі скелетом від здобичі. Розповісти, як життя старого Сантьяго пов’язане із морем, як він ставиться до його мешканців.
(Весь твір…)


Фантастичний світ Рабле: роман “Гаргантюа та Пантагрюель”

Творчі роботи Екзаменаційні твори от 7 июня 2011

Як відомо, окремі розділи роману Ф. Рабле “Гаргантюа і Пантагрюель” вивчаються у курсі зарубіжної літератури у 8 - му класі. Головна трудність при роботі з ними полягає у тому, що учні нерідко ототожнюють героїв французького письменника з казковими персонажами. Між тим, раблезіанський роман - це насамперед образчик ренесансного світосприйняття. Ось чому, як мені здається, у класі важливо виявити відмінність між “Гаргантюа і Пантагрюелем” та казками.
(Весь твір…)


Влада золота в повiстi Оноре де Бальзака “Гобсек”

Творчі роботи Екзаменаційні твори от 5 июня 2011

Одним з найiстотнiших моментiв усiєї творчостi видатного французького реалiста Оноре де Бальзака було прагнення вiдтворити цiлiсну картину епохи. Майже всi його твори, за задумом письменника, були частинами великої епопеї “Людська комедiя”, що мала охопити всi можливi явища тогочасного життя. За планом цей епiчний цикл мав складатися з трьох роздiлiв: “Етюди про звичаї”, твори з якого змальовували життя, побут i звичаї рiзних прошаркiв французького суспiльства, “Фiлософськi етюди”, що мав узагальнювати художнi вiдкриття Бальзака та його уявлення про закономiрностi життя, i, нарештi, “Аналiтичнi етюди”, у яких письменник намагався сформулювати закони, якi керують дiйснiстю.
(Весь твір…)


“Я блукаю i кличу душу свою…” (Волт Вiтмен)

Творчі роботи Екзаменаційні твори от 5 июня 2011

Творчiсть великого американського поета-новатора Волта Вiтмена стала своєрiдною поетичною Бiблiєю. Вiтмен вiрив у пророче покликання поета, який приходить на землю оновити її, “коли втрачають змiст слова i предмети”. Своє нове поетичне свiтобачення поет втiлив у збiрцi поезiй “Листя трави”, над якою працював протягом усього життя. Цей твiр - свiдчення космiчностi, епiчної всеосяжностi поетичного свiтобачення Вiтмена. Водночас це виклад програми радикальної перебудови Всесвiту, вiдкриття i обожнювання Людини i Природи. Все це вимагало якiсно нової образностi та поетичної мови. Головним героєм є сам поет, який стає втiленням нового, вiльного Людства.
(Весь твір…)Сторінка 1 з 1712345678910»...Остання »