Пісня над піснями

Творчі роботи Зарубіжня література от 10 июня 2011

Поклади ти мене, як печатку на серце своє,

Як печать на рамено своє, то сильне кохання,

Як смерть, заздрощі непереможні, немов той огонь, -

Його жар - жар огню, воно полум’я Господа!

У Біблії чудові сторінки присвячено не лише філософствуванню чи повчанню, а й коханню. Чи не кращі з них - оповідь про почуття мудрого царя Соломона та юної дівчини з виноградника Суламіфі.
(Весь твір…)


Генріх Гейне (1797-1856) Життєвий та творчий шлях

Творчі роботи Зарубіжня література от 10 июня 2011

Довга суперечка про рік народження Генріха Гейне усе ще не розв’язана. Він сам, особливо наприкінці свого життя, наполегливо і неодноразово заявляв, що народився 13 грудня 1799 року, але це твердження викликає законні сумніви. Імовірно, що він з’явився на світ двома роками раніше.
(Весь твір…)


Шлях Бертольда Брехта - драматурга, поета і прозаїка

Творчі роботи Зарубіжня література от 10 июня 2011

Шлях Бертольда Брехта - драматурга, поета і прозаїка, режисера і теоретика театру, - починаючи вже з його перших театральних рецензій, віршів та п’єс, завжди супроводжувався різкою полемікою, його творчість була приводом для гострих естетичних дискусій та ідейно-політичної боротьби. Так було в Мюнхені та Берліні у 20-і - на початку 30-х років, так було і в період його перебування в еміграції, й після повернення на батьківщину. Але, без сумніву, Б. Брехт був «найвизначнішим німецьким письменником свого покоління і, незважаючи на існування Й.-Ф. Шіллера та Г. Клейста, певно, найвидатнішим драматургом з усіх, кого знала Німеччина…» (С. Каффнер).
(Весь твір…)


Антивоєнні оповідання Г. Белля

Творчі роботи Зарубіжня література от 10 июня 2011

Як відомо, жанр - це не якась застигла, «заморожена» категорія зі стійкими рамками, а спосіб бачення й оцінки дійсності, що реалізується в певній рухливій формі, яка надзвичайно чутлива до соціальних, історичних, естетичних змін у суспільстві. Жанр тісно пов’язаний з особистістю митця, його світосприйняттям, манерами, способом бачення дійсності, стилем, і відповідно до цього, на свій лад віддзеркалюється у його творчості. Таким чином, жанр - форма відносно стійка, якщо брати до уваги невеликі часові проміжки, але якщо проаналізувати його, взявши значний проміжок часу, то поряд із збереженими традиційними властивостями й якостями випливають на поверхню ті, які притаманні певній епосі, які відрізняють один етап літературного процесу від іншого під впливом соціально-історичних факторів, індивідуальних стильових, мовних особливостей, особливостей творчої манери письменника. Як справедливо відзначив М. Бахтін: «Жанр живе теперішнім, але завжди пам’ятає своє минуле, свій початок. Жанр - прдставник творчої пам’яті в процесі літературного розвитку. Ось чому для правильного розуміння жанрів треба піднятись до його джерел» [1].
(Весь твір…)


Художні здобутки японської прози

Творчі роботи Зарубіжня література от 10 июня 2011

Ізольована від країн Західної Європи, орієнтована на збереження національно-культурної традиції Японія, починаючи з другої половини XIX ст., все активніше контактує зі світом ідей західної і слов’янської культур. Шлях, який проходить японська література кінця XIX - XX ст., багато в чому нагадує західний шлях літературного розвитку. В японській прозі також співіснують і змінюють один одного напрями, що є більш або менш близькими аналогами західного натуралізму, імпресіонізму, сюрреалізму, екзистенціалізму.
(Весь твір…)


Творчість Габріеля Гарсіа Маркеса нар. 1928 р.

Творчі роботи Зарубіжня література от 10 июня 2011

На початку уроку звертаємось до основних етапів життєвого і творчого шляху письменника, проблематики та провідних мотивів його прози.

Гарсіа Маркес - це один з найвідоміших письменників сучасності, найяскравіший представник літератури «магічного реалізму». Він народився 6 березня 1928 р. в провінційному колумбійському містечку Ара-катака. Серед головних чинників та життєвих обставин, що визначили майбутній світогляд та коло творчих інтересів, сам письменник пізніше назве благодійний вплив материних батьків, у родині яких він виховувався (його бабуся Транкіліна знала безліч неймовірних історій і була неперевершеним оповідачем; дідусь Ніколас, полковнику відставці, ветеран громадянської війни 1899-1903 рр. - був мужньою і доброзичливою людиною), а також фантастичну атмосферу місцевості, де він жив, історія та побут якої були овіяні численними міфами та легендами.
(Весь твір…)


Роберт Люїс Стівенсон (Robert Louis Balfour Stevenson, 1850-1894)

Творчі роботи Зарубіжня література от 10 июня 2011

Роберт Люїс Стівенсон народився 13 листопада 1850 року в Единбурзі, політичному і культурному центрі Шотландії, і по материнській лінії належав до стародавнього роду Белфурів. Звідси й основна тема більшості його творів - Шотландія, її історія і її герої.

На третьому році життя переніс хворобу бронхів, наслідки якої мучили його потім усе життя і привели до ранньої смерті. У віці 17-ти років надходить у Единбургський університет і одержує юридичну освіту. Вперше в літературі ім’я Стівенсона з’являється в 1866 році.
(Весь твір…)


Життя і творчість Л. М.Толстого

Творчі роботи Зарубіжня література от 10 июня 2011

Народився в садибі Ясна Галявина. Серед предків письменника по батьківській лінії - сподвижник Петра I - П. А. Толстой, одним з перших у Росії графський титул, що одержав. Учасником Вітчизняної війни 1812 р. був батько письменника гр. Н. И. Толстой. По материнській лінії Толстої належав до роду князів Болконських, зв’язаних спорідненням із князями Трубецькими, Голицин, Одоєвськ, Личаними й іншими знатними родинами. По матері Толстої був родичем О. С.Пушкіна.
(Весь твір…)


Стверждення величi i краси справжнього кохання у п’єсi «Ромео i Джульєта» Вiльяма Шекспiра

Творчі роботи Зарубіжня література от 9 июня 2011

Тема кохання - одна з вiчних тем в лiтературi. Кожен письменник висвiтлює її по-своєму, але є твори, що стали зразками розкриття цiєї теми. Коли йдеться про кохання молодих людей з родин, що ворогують мiж собою, ми вiдразу згадуємо шекспiрiвських героїв - Ромео i Джульєту.
(Весь твір…)Сторінка 1 з 8112345678910»...Остання »