Твір на тему: Трагізм життєвих дрібниці у творах Чехова

Розміщено ЗНО по географії в 30 декабря 2012

Один з найвідоміших російських письменників Антон Павлович Чехов давно віднесений літературними крити­ками до розряду геніальних художників слова. Талант цього письменника дозволяв йому створювати добутку, що стали теперішніми художніми відкриттями. А. П. Чехов досяг того рівня майстерності в описі характерів персонажів і значимих деталей оточую­щей їхньої обстановки, що зміг, використовуючи малу жанрову форму (оповідання), передати читачеві всю гаму почуттів своїх героїв, глибину й силу їхніх переживань і емоцій. Чого коштують деталі: так званий “конфіскований” Очумеловим аґрус в оповіданні “Хамелеон”, застег­нутий на всі ґудзики в прямому й переносному значенні головний герой оповідання “Людина у футлярі”, меню “тол­стого” і “тонкого” в однойменному оповіданні… При цьому герої Чехова не відрізняються який-небудь мо­нументальностью або епічністю - навпроти, вони з­ткани із протиріч, випадкових фраз і вчинків, повсякденних звичок.

Вони живуть у повсякденному, при­вичном і знайомому кожному читачеві світі, роблячи свій життєвий шлях від народження до смерті в оточенні таких же, як вони, простих і звичайних людей. У їхньому житті далеко не завжди є місце героїчним, необик­новенним і приголомшуючим учинкам. Але, по глибоко­му переконанню самого письменника, саме повсякденність і щоденність стають тими інструментами, які формують і вигострюють характерні риси будь-який лич­ности. Тому він намагається передати характер персонажа, його переживання й весь зміст його життя через малень­кие, немудрі, “обивательські” епізоди, які часто вміщаються в годинники або навіть мінута Жертвуючи при цьому словесними описами, “портретами” персонажів, настільки типовими для російської літератури, Чехов дає читачеві можливість прямо відчути героя, його настрій, його відчуття. Він дає читачеві возмож­ность “доторкнутися” до найважливішої, характерної дета­чи, а фантазія робить всю іншу роботу, “танцюючи” від тої невеликої грубки, який у цьому випадку є та сама немаловажна деталь.

Чехів був упевнений у тім, що основним, централь­ним об’єктом для письменника повинна стати людське життя - така, якийсь вона, по суті, і є: прос­танучи й звичайна. Питання життя й смерті хвилюють персонажів письменника, але вони не приділяють їм такої уваги, як персонажі добутків багатьох що видають­ся представників російської класичної літератури. Будь-який зовнішній конфлікт у творах Чехова всег­так заснований на внутрішніх протиріччях між героями, і тому автор прагне в першу чергу окреслити суть саме внутрішніх протиріч, уважаючи їх своеоб­різним ключем до розкриття всіх описаних у произве­дении зовнішніх ситуацій. У цьому й полягає уникаль­ность Чехова як письменника - у глибокому психологізмі його добутків


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций