Історичний характер повести А. С. Пушкіна «Капітанська дочка»

Розміщено ЗНО по біології в 25 марта 2013

В останні роки життя Пушкіна тема селянського повстання була однієї із центральних у його творчості. В 30-х го­дах XIX століття зросла кількість крес­тьянских бунтів і збурювань, на­правленних насамперед проти крепо­стничества. Ще в 1824 році Пушкін замислюється про роль народу в історії Росії. У драмі “Борис Годунов” поет піднімає важливу проблему - пробле­му народу й влади.

Потім він знову за­трагивает цю тему в незакінченій по­вести “Історія села Горюхина” і про­должает її в “Дубровском”. До роботи над “Капітанською дочкою” А. С. Пушкін приступився в 1833 році й закінчив її в 1836 році Тепер писа­тель акцентує увагу на “думці народному” як активному й навіть вирішую­щем факторі історії. Оповідання ведеться від імені оче­видца, що приймало безпосереднє­ное участь у подіях тих часів. Але Гринев не безликий засіб пері­дачі фактів, він людина, що має свою оцінку, своє особисте сприйняття й поні­мание що відбувається. Тому, наблю­дая за подіями через сприйняття Гринева, героя досить типового, ми маємо можливість не тільки предста­вити історичне положення Росії в 70-х роках XVIII століття, але й довідаємося про життя дворянства того часу, про иде­ях, поглядах і ідеалах.

У своїй повісті Пушкін відбиває вдачі російського суспільства в епоху Екате­рини. Наприклад, малюючи батьків Гри­нева, він розповідає нам про життя середнього шару дворян, що читають “їжаку­придатне одержуваний” “Придворний розжарюваний­дарь”, що поважають службу й цінують відданість батьківщині. Добрий Савельич, що терпить панів­ские несправедливості, але все-таки люблячи­щий “панське дитя” всім серцем, теж є типовим представником свого часу. Багато селян пе­решли на сторону Пугачова, повставши проти кріпосництва й своїх панів.

Але було багато й таких, як Савельич, до­торие, привикнув, уже ніяк не могли представити себе незалежними від сво­їхніх хазяїв. Образи Івана Кузмича Миронова і його дружини, що живуть мирно й просто, їхня кума Івана Игнатьича, добродушного дідка, що любить свою службу, нако­нец, самого Пугачова з його “панами генералами” - всі вони дають нам майже повне подання про життя провин­циального дворянства того часу, про його конфлікти із селянами. Белин­ский називає ці образи “чудом з­вершенства по вірності, істині содер­жания й майстерності викладу”. Повість “Капітанська дочка” А. С. Пуш­кина можна назвати історичної не тільки тому, що в ній добре отра­дружина життя селян і дворянства ека­терининской епохи.

Досить чітко в ній передані й конкретні историче­ские факти, зокрема правдиво описаний повстання Пугачова. Головною темою повести для автора б­ло селянське повстання, а не любов­ная історія капітанської дочки й офи­цера Білогірської міцності. Пушкіна пи­тается знайти шляхи зближення дворян і селян Ця проблема, безсумнівно, грає важливу історичну роль, тому що поет бачить можливість зміни політичної структури суспільства толь­до через це зближення.

Але, показуючи, як сприймає все навколишнє Гринев, Пушкін пояснює, що дворяни ще не здатні зрозуміти селян, тому що шляхом зближення для Пушкіна було однакове розуміння загальнолюдських моральних цін­ностей. У деяких місцях у повісті Гринев не розуміє навіть розмов своїх супутників, він не може пояснити дивну тягу свою до Пугачова, дворян­ский офіцер лише сліпо кориться боргу й присязі, заради цього йдучи навіть проти свого серця. Пушкіна, швидше за все, не згодний з таким розумінням боргу й честі, але він не береться сперечатися зі своїм головним героєм, даючи нам можливість уви­діти, яких ідеалів і підвалин трималося суспільство того часу. Безсумнівно, це знову говорить нам про те, що повість носить історичний характер Підкреслюють історичність произве­дения й точні дати, зазначені Пушки­ним у тексті, і правильна последова­тельность подій, і згода з кін­кретними фактами узяття фортець, облоги Оренбурга. Читач повести А. С. Пушкіна “Ка­питанская дочка” одночасно стежить за любовним сюжетом повести й углуб­ляется в історичні події, поданий­ние з розмахом роману.

Саме цим добуток цікаво, а на думку Бєлінського, воно один з найкращих добутків росіянці літератури


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций