Віра в гуманні початки життя (творчість В. М. Шукшина)

Розміщено ЗНО по біології в 21 августа 2013

Вивчення творчості В. Шукшина - завдання складна й актуальна. Її реше­ние необхідно з погляду науково-пізнавальної й нравственно-естети­ческой. Не залишаючи нікого равнодуш­ним, мистецтво В. Шукшина постійно народжує суперечки, наукові дискусії, до­торие далеко ще не закінчені Герої В. Шукшина відверто, не­залежно, гаряче сперечаються про вічний і сиюминутном, про добро й зло, про сенс життя, про покликання людини. Багато хто з них, як, наприклад, Сашко Єрмолаєв, Колька Піратів, Іван Дег­тярев, Князєв, - максималісти, не схильні до компромісів, покорнос­ти або невтручанню.

Вони готові виправити всіх і вся, пропонуючи соб­ственние конструктивні програм­ми, виправлення, удосконалення. Шукшинские мислителі живуть у ре­альной обстановці, аж ніяк не тяго­тясь повсякденністю. Багато хто з них, люблячи життя, цінуючи її радості, у самій реальності відкривають щось нове, зауважува_ не іншими, як, наприклад, художник Саня Невєров (”Залітний”), священик (”Вірую!

“), Матвій Рязанцев (”Думи”). Мир героїв Шукшина многообра­зен, багатий фарбами, повнині динаміки. Пошук істини починається з позна­ния навколишнього світу.

Реальний мир як місце перебування людини зізнається всіма героями. Суперечки, розбіжності виникають, коли мова йде про роль і призначення людини, про його моральні якості, шляхи вдосконалення. Шукшинские філософи - матеріалісти й гума­нисти - виявляють у своїх суж­дениях конкретність і логіку, неза­висимость, прагнення осягти все своїм розумом - від мікросвіту до кіс­моса.

У духовно-моральних позову­ниях кожний з героїв проявляє своє сприйняття дійсності, свою натуру, духовну організацію. Перед ними розгортається сувій многохарактерних, зовсім не­повторимих бачень, сприйняттів і думок. Їх психологічно переконай­тельно виражена личностность де­гавкає кожний пошук не тільки субъек­тивним, але і як би пріоритетним, Що Містить у собі єдині у своєму роді відкриття. Як прожити життя? У чому її вис­ший зміст?

Герої знаходять відповіді, вимогливо пізнаючи оточую­щий мир, самокритично допитуючи себе. Вони справедливо думають, що безцінний дарунок життя злочинно рас­трачивать попусту. Людина тоді й велика, коли він почуває пульс ок­ружающего його миру, гармонію з рухом буття. У пошуках шукшин­скими героями істини, через заблуж­дения, труднощі, у своєрідної мо­заичной формі споровши персонажів, в істоті їхніх питань і відповідей, оп­ровержений, у захисті моральних ідеалів відбилося загальне: социаль­ але-історичне й сучасне состо­яние народного життя.

У багатоголоссі проступають основні напрямки ідей і думок: життєстверджуючий початок, що поетизує життя, і ра­ционалистическое, прихильники кото­рого керуються ідеями целе­згідності й користі. Поєднує їхній пафос заперечення міщанства, его­изма, приобретательства, користі - усього, що спотворює, спотворює вигляд життя. Свої ідеали письменник затверджує у всіх жанрах творчості. Йому доро­го прояв простих і прекрасних моральних почуттів, підтверджую­щих досяжність ідеалу: праця, па­м’яти про батьківщину, про будинок отчому, любов до матері, відчуття кревного зв’язку із землею, радість спілкування з окружа­ющим миром, - те коло переживе­ний і відчувань, що очерчи­вает моральний вигляд людини, що свойствен живій душі.

В.. Шукшина хвилювали всі ті вопро­си, якими жили народ і общест­в,- від повсякденних до державно важливих. В. Шукшин, будучи граждани­ном своєї країни, російською людиною, художником, прагнув до пізнання життя окремої людини й народу в цілому. І всі свої знання й собствен­ние думки про російський народ, його харак­тере, долі, культурі, героїчному й важкому історичному шляху, про місто й село, про ті ситуації, які складалися під впливом наступле­ния технічного прогресу, преобра­зующего сільське життя, воно вопло­тил у своїх героях


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций