ІСТОРИЧНИЙ ХАРАКТЕР ПОВЕСТИ А. С. ПУШКІНА «КАПІТАНСЬКА ДОЧКА»

Розміщено Українська література в 6 ноября 2011

В останні роки життя Пушкіна тема селянського повстання була однієї із центральних у його творчості. В 30-х роках XIX століття зросла кількість селянських бунтів і збурювань, спрямованих насамперед проти кріпосництва. Ще в 1824 році Пушкін замислюється про ролі народу в історії Росії. У драмі «Борис Годунов» поет піднімає важливу проблему - проблему народу й влади. Потім він знову торкається цієї теми в незакінченій повісті «Історія села Горюхина» і продовжує її в «Дубровском». До роботи над «Капітанською дочкою» А. С. Пушкін приступився в 1833 році й закінчив її в 1836 році.

Тепер письменник акцентує увагу на «думці народному» як активному й навіть вирішальному факторі історії. Оповідання ведеться від імені очевидця, що приймав особисту участь у подіях тих часів. Але Гринев не безликий засіб передачі фактів, він людина, що має свою оцінку, своє особисте сприйняття й розуміння що відбувається. Тому, спостерігаючи за подіями через сприйняття Гринева, героя досить типового, ми маємо можливість не тільки представити історичне положення Росії в 70-х роках XVIII століття, але й довідаємося про життя дворянства того часу, про ідеї, погляди й ідеали

У своїй повісті Пушкін відбиває вдачі російського суспільства в епоху Катерини. Наприклад, малюючи батьків Гринева, він розповідає нам про життя середнього шару дворян, що читають «щорічно одержуваний» «Придворний календар», що поважають службу й цінують відданість батьківщині

Добрий Савельич, що терпить панські несправедливості, але все-таки люблячий «панське дитя» всім серцем, теж є типовим представником свого часу, Багато селян перейшли на сторону Пугачова, повставши проти кріпосництва й своїх панів. Але було багато й таких, як Савельич, які, привикнув, уже ніяк не могли представити себе незалежними від своїх хазяїв

Образи Івана Кузмича Миронова і його дружини, що живуть мирно й просто, їхня кума Івана Игнатьича, добродушного дідка, що любить свою службу, нарешті, самого Пугачова з його «панами генералами» - всі вони дають нам майже повне подання про життя провінційного дворянства того часу, про його конфлікти із селянами. Бєлінський називає ці образи «чудом досконалості по вірності, істині змісту й майстерності викладу».

Повість «Капітанська дочка» А. С. Пушкіна можна назвати історичної не толькс тому, що в ній добре відбита життя селян і дворянства єкатерининської епохи. Досить чітко в ній передані й конкретні історичні факти, зокрема правдиво описаний повстання Пугачова

Головною темою повести для автора було селянське повстання, а не любовна історія капітанської дочки й офіцера Белогор-ской міцності. Пушкіна намагається знайти шляхи зближення дворян і селян. Ця проблема, безсумнівно, грає важливу історичну роль, тому що поет бачить можливість зміни політичної структури суспільства тільки через це зближення. Але, показуючи, як сприймає все навколишнє Гринев, Пушкін пояснює, що дворяни ще не здатні зрозуміти селян, тому що шляхом зближення для Пушкіна було однакове розуміння загальнолюдських моральних цінностей. У деяких місцях у повісті Гринев не розуміє навіть розмов своїх супутників, він не може пояснити дивну тягу свою до Пугачова, дворянський офіцер лише сліпо кориться боргу й присязі, заради цього йдучи навіть проти свого серця. Пушкіна, швидше за все, не згодний з таким розумінням боргу й честі, але він не береться сперечатися зі своїм головним героєм, даючи нам можливість побачити, яких ідеалів і підвалин трималося суспільство того часу. Безсумнівно, це знову говорить нам про те, що повість носить історичний характер. Підкреслюють історичність добутку й точні дати, зазначені Пушкіним у тексті, і правильна послідовність подій, і згода з конкретними фактами узяття фортець, облоги Оренбурга

Читач повести А. С. Пушкіна «Капітанська дочка» одночасно стежить за любовним сюжетом повести й заглиблюється в історичні події, подані з розмахом роману. Саме цим добуток цікаво, а на думку Бєлінського, воно один з найкращих добутків росіянці літератури


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций