Поетичний синтаксис прози у творах Панаса Мирного

Розміщено Українська мова в 19 июня 2011

Отже, риторичні фігури - один з активно діючих засобів поетичного синтаксису корифея української прози. Високо шанувалися ним і різного роду повтори, нагромадження синонімічних слів та фраз, паралелізм синтаксичних конструкцій - інструментарій і народної творчості, і письменства. Повтори-тавтоло-гію уже згадували при розгляді лексики та тропеїчних засобів. Як стилістичний прийом його ще називають подвоєнням. І ми вже бачили, що було й потроєння при синонімічних повторах, і по чотири синоніми підряд в епітетних рядах. Розсипано і лексичні повтори зустрічаються в більших нагромадженнях.

А є й підряд: «Рип за рипом рин, рип і рип!..» (III, 510),- речення з п’ятикратного повтору одного слова! Хоч і «експериментально»-екзотичне у творчості класика, та й взагалі в реалістичній літературі, але повноцінне, з яскравим зображальним наповнен- ням: звукописно точно передає ходу Христі - єдиного подорожнього зимової ночі в полі - в її поспіху до неіснуючого дому, підкреслюючи далі психологічне сприймання нею цієї монотонної «музики»: «І зливається той рип ув один неугавний гомін, мов хто скаржиться або бубонить безперестанну лайку» (111,510).

Всі види повторів - а їх-таки класична повнота у Мирного, і навіть більше - працюють на сурядність синтаксису і є породженням його.

Анафора - єдинопочатки речень чи його частин: «Рано звечора погасили світло син з матір’ю. Рано звечора вони полягали спати, натомлені денними пригодами» (II, 302); «Незчувся Чіпка, коли опустився на долівку; незчувся, як посадив Галю на коліна до себе; незчулася й Галя, як приникла головою на його груди…» (II, 277); «Лаяли кріпаки козаків, лаяли панів, лаяли попів…» (II, 235); «Христя згадала вечорниці своєї молодої пори, згадала подруг-дів-чат, згадала хлопців…» (III, 510).

Дещо порушує картину останній приклад. Тут підмет інтонаційно відокремлений, анафоричність предикативних груп посилює цю відокремленість, що в інших випадках, як побачимо далі, призводить і до повної втрати суб’єкта.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций