Робiнзонада головного героя роману Данiеля Дефо «Життя i незвичайнi та дивовижнi пригоди мореплавця Робiнзона Крузо»

Розміщено Світова література в 8 июня 2011

Для багатьох поколiнь юних читачiв цей роман став настiльною книгою, його екранiзували багато разiв, до останнього часу пiдлiткiв приваблювали iгри «у Робiнзона», спроби пройти його шлях, випробувати свої сили у екстремальних ситуацiях.

Самотня людина на одинокому островi нiби повторює весь шлях, пройдений людством: мисливець, землероб.

Пiзнiше, коли на островi з’являється П’ятниця, - рабовласник i, нарештi, хазяїн маленької колонiї. З подробицями, точними цифрами, автор розгортає перед нами iсторiю зусиль свого героя.

Усi позитивнi риси Робiнзона у його попередньому життi - енергiйнiсть, цiлеспрямованiсть, пiдприємливiсть, знаходять тут справжнє втiлення. Вiн будує собi хижку, видовбує iз дерева човен, розширює печеру, приручає кiз, вирощує iз жменьки зерна свiй перший урожай.

Труднощi та небезпека пiдстерiгають його на кожному кроцi - сонце спалює його першi посiви, птахи i звiрi розтягують зерно, слiд людоїда на пiску нагадує про можливий жахливий кiнець. Та Робiнзон не падає духом, вiн твердо оцiнює кожну небезпечну ситуацiю i своєчасно запобiгає їй, його сильнi руки i практичний розум творять чудеса. Захоплююча розповiдь героя про робiнзонаду звучить як натхненний гiмн людськiй працi та людському розуму.

Уперше в лiтературi тема працi стала центральною у великому художньому творi, вперше так голосно прозвучала вiра в людину, її творчi можливостi, силу розуму та рук.

Роман було написано у XVIII ст., коли була популярною iдея «природної людини»: повернення її до природи, розкриття у характерi людини нормальних, природних рис. Це протиставлялось тодiшньому панству - дворянам, з їх надмiрними уявленнями про себе, про свої права.

Саме трудовий подвиг Робiнзона принiс роману Д. Дефо свiтову славу. Вiн цiкавий та пiзнавальний для дiтей. Недарма один iз письмен никiв i фiлософiв XVIII ст. Жан-Жак Руссо вважав, що це перша книга, яку слiд прочитати пiсля букваря кожнiй дитинi.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций