Правила прийому до КСУ

Розміщено Про ЗНО в 17 октября 2010

Провадження освітньої діяльності в Київському славістичному
університеті (КСУ) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства
освіти і науки серія АВ № 482940 від 09.10.2009.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Київського
славістичного університету (далі – Приймальна комісія) відповідно до
Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом
Міністерства освіти і науки України № 873 від 18 вересня 2009 року та
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 жовтня 2009 р. за №
930/16946.

І. Загальні положення

1.1. Київський славістичний університет оголошує набір
на підготовку фахівців із вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними
рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в
межах ліцензованого обсягу, у тому числі у відокремлених структурних
підрозділах (Південнослов’янський інститут Київського славістичного
університету, Чернігівська філія, Закарпатська філія, Бориспільська
філія, Васильківська філія, Обухівська філія, Коцюбинська філія,
Кримський навчально-консультаційний центр) та коледжі «Слов’яно-грецький
колегіум» І рівня акредитації, що є у структурі Київського
славістичного університету (див. додаток 1).

1.2. До Київського славістичного університету
приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства,
які проживають на території України на законних підставах, мають
відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили
бажання здобути вищу освіту.

1.3. Прийом до Київського славістичного університету на
всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно
від джерел фінансування.

1.4. Для вступників, які потребують поселення в
гуртожиток під час вступу, надається 300 місць (три- або чотиримісні
кімнати) у гуртожитках у м. Києві та Київській області. З них – 250
місць для абітурієнтів, які вступають до КСУ, 50 місць для абітурієнтів,
які вступають до коледжу КСУ «Слов’яно-грецький колегіум».

2. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста, бакалавра приймаються особи з повною
загальною середньою освітою.

2.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної
середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою
освітою.

2.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули
освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

2.4. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного
рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний
рівень бакалавра або спеціаліста.

2.5. Київський славістичний університет приймає на
перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з
нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену
кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра
за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 2).

2.6. Київський славістичний університет здійснює прийом
студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах
вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок
переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів
освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від
15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у
разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций