Співомовки

Розміщено Українська мова в 7 апреля 2011

Невеликий обсягом сюжетний вірш гумористично-сатиричного змісту називається співомовкою. Цей жанр ліро-епосу виник на основі віршової обробки народних анекдотів, казок, приказок. Особливості змісту й композиції, характерні для народних анекдотів,’бачимо й у співомовках: тут описується якийсь один комічний або трагікомічний випадок; подія зображується стисло, розвивається динамічно; розв’язка несподівана, часом - вражаюча; основних дійових осіб - одна-дві; твір завершується, як правило, гострим, дотепним висловом.

Подібні твори писали українські поети (Л. Боровиковський, в. Гребінка) ще в першій половині ХЇХ от., але спеціальної назви їм тоді не давали. Остаточно визначився і утвердився цей жанр у творчості С. Руданського. Термін «співомовки» поет етворнв шляхом сполучення двох слів: Співа (Муза) та мовити. Таку назву мали три рукописні книжки, підготовлені ним, очевидно, для друку,- «Співомовки козака Вінка Руданського», які не вийшли в світ чи то через цензурні заборони, чи то за браком коштів у автора для їх видання. У цих книжках - ліричні вірші, балади (небилиці), казки, байки, переклади. Отже, сам Руданський терміну «співомовки» нада-ваз значення літературного роду, розуміючи під ним лірику та ліро-еяос у цілому. І. Франко, який збирав розпорошені в рукописних списках твори поета і досліджував їх, застосовував назву «співомовки» тільки до одного жанру, за яким вона й закріпилася.

Співомовки Руданського мали значний вплив на сатирич-но-гумористичну творчість таких видатних майстрів художнього слова нової літератури, як І. Франко, Леся Українка, В. Самійлєнко та інші. Кращі традиції творчості «незрівнянного анекдотиста» успадковані й сучасною літературою: всі наші гумористи й сатирики зазнали певного впливу співомовок Руданського, особливо в період «учнівства», «проби пера. Такі твори є в доробку А. Крижанівського, П. Глазово-го та ін.

1 Які твори називаються співомовками? Що ви знаєте про їхні основні ознаки?

2. Хто писав вірпіі-аяекдоти до Руданського?

8. Як виник термін «співомовка»? Який зміст у нього вкладав його творець? А який - І. Франко?


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций