Гамалія

Розміщено Українські твори в 7 апреля 2011

Дрімає в гаремі - в раю Візантія, І Скутар дрімає; Босфор клекотить, Неначе скажений, то стогне, то виє: Йому Візантію хочеться збудить. «Не буди, Босфоре: буде тобі горе, Твої білі ребра піском занесу, У мул поховаю!..- реве синє море.- Хіба ти не знаєш, яких я несу Гостей до султана?»

Так море спиняло (Любило завзятих чубатих слов’ян). Босфор схаменувся. Туркеня дрімала, Дрімав у гаремі ледачий султан. Тілько у Скутарі, в склепу, не дрімають Козаки сердеги. Чого вони ждуть? По-своєму Бога в кайданах благають, А хвилі на той бік ідуть та ревуть.

«О милий Боже України! Не дай пропасти на чужині, В неволі вольним козакам! І сором тут, і сором там - Вставать з чужої домовини, На суд твій праведний’ прийти, В залізах руки принести І перед всіми у кайданах Стать козакові…

«Ріж і бий! Мордуй невіру бусурмана!» - Кричать за муром. Хто такий?

Гамалію, серце мліє:

Скутар скаженіє!

«Ріжте! бийте!» -на фортеці

Кричить Гамалія.

Реве гарматами Скутара, Ревуть, лютують вороги; Козацтво преться без ваги - І покотились яничари.

Гамалія по Скутарі - По пеклу гуляє, Сам хурдигу1 розбиває, Кайдани ламає:

 • «Вилітайте, сірі птахи,
 • На базар до паю!»
 • Стрепенулись соколята,
 • Бо давно не чули
 • Хрещеної тії мови.
 • І ніч стрепенулась:
 • Не бачила стара мати
 • Козацької плати.
 • Не лякайся, подивися
 • На бенкет козачий.
 • Темно всюди, як у будень,
 • А свято чимале.
 • Не злодії з Гамалієм
 • їдять мовчки сало
 • Без шашлика. «Засвітимо!»
 • До самої хмари
 • З щоглистими кораблями
 • Палає Скутара.
 • Візантія пробуркалась,
 • Витріщає очі,
 • ЇІереплива на помогу,
 • Зубами скрегоче.

Реве, лютує Візантія, Руками берег достає; Достала, зикнула, встає - І на ножах в крові німіє. Скутар, мов пекло те, палає; Через базари кров тече, Босфор широкий доливає. Неначе птахи чорні в гаї Козацтво сміливо літає. Ніхто на світі не втече! Огонь запеклих

Руйнують мури, срібло-злото Несуть шапками козаки І насішають байдаки. Горить Скутар, стиха робота, І хлопці сходяться.; зійшлтеь, Люльки .з пожару закурили, На байдаки - та й потягли, Рвучи червою тери-хвилі. Пдішуть собі, .ніби з дому, Та будім гуляють, Та, звичайне запорожці, Пливучи співають:

 • «Наш отаман. Гамалія,
 • Отаман завзятий:
 • Забрав хлопців та й поїхав
 • Но морю гуляти,
 • Пе морю гуляти,
 • Слави добувати,
 • їз турецької неволі
 • Братів визволяти.
 • Ой приїхав Гамалія
 • Аж у ту Скутару,-
 • Сидять брати-запорожці,
 • Дожидають кари.
 • Ой як крикнув Гамалія:
 • «Брати, будем жити,
 • Будем ЖИТИ, ВИНО пити,
 • Яничара бити,
 • А курені килимами,
 • Оксамитом крити!»
 • Вилітали запорожці
 • На лан жито жати;
 • Жито жали, в кони клали,
 • Гуртом заспівали:
 • «Слава тобі, Гашалію,
 • На ввесь світ великий,
 • На ввесь світ великий,
 • На всю Україну,
 • Щ© не дав ти товариству
 • Згинуть на чужині!

Пливуть співаючи; пливе Позад завзятий Гамалія: Орел орлят мов стереже; Із Дарданелів вітер віє, А не женеться Візантія. Вона боїться, щоб Чернець1 Не засвітив Галату знову, Або гетьман Іван Підкова Не кликнув в море на ралець2. Пливуть собі, а із-за хвилі

 Чернець - тут мається на увазі гетьман Петро Конашевич-Сагайдач-ний; уславився своїми походами на Туреччину, в одному з яких спалив передмістя Стамбула - Галату. Називаючи гетьмана ченцем, Шевченко йде за народними переказами. Насправді ченцем Сагайдачний не був.

а Ралець - подарунок (тут це слово вжито в переносному значенні).

 • Сонце хвилю червонить; Перед ними море миле Гомонить і клекотить.
 • Гамалію, вітер віє
 • Ось-ось наше море
 • І сховалися за хвилі
 • За рожеві гори.   
 • 1842 р.

1.         Перечитайте строфоїд1, що починається словами: «Отак у Скутарі

комкя співали». Який основний художній засіб тут використано? Розкажіть,

жк вя уявляєте цей епізод поеми. Вживайте слова й вислови з тексту.

2,         У «Коротких відомостях з теорії літератури» прочитайте про градацію

(у нідіхиділі «Мова художнього твору»). Виділіть у тому ж строфоїді рядки,

в яжих вона використана.

8, Які ще образи поеми створені за допомогою уособлення? Знайдіть відпо-

Мдяі рядки.

4. Перечитайте уривок від слів: «Ріж і бий!» - до слів: «Наш отаман ТшжшМя…» Поясніть, які художні засоби використав поет, зображуючи картину всю. Опишіть цю картину усно.

8, На карті знайдіть згадані в поемі географічні назви.

в. Виділіть пісні, які співають козаки. Доведіть, що кожна з них відтворює думж й почуття персонажів.

7.         8 якою метою козаки здійснили морський похід? Підтвердіть свої слова аідиевздними рядками з тексту.

8.         Які сили природи допомагають козакам, які - шкодять? Чому?

8. Визначте, які риси вдачі запорожців відтворено в поемі. Обгрунтуйте тт твердження.

10. Поясніть, як автор ставиться до зображеної події та героїв. Доведіть СЖ» думку. Кому з героїв симпатизуєте ви? Чому?

Поема «Гамалія перейнята глибокопатріотичною ідеєю. Козаки-бранці полон вважають ганьбо» і нетерпляче чекають визволення, Козаки-запорожці на чолі з отаманом Гашшівю вирушають у сміливий морський похід на Царгород (Стамбул) для визволення своїх братів. В оригінальних піснях поеми Шевченко використав мотиви

українських народних дум і невільницьких плачів. Загалом усі засоби художнього зображення цілком народні. Персоніфікація природи - Босфору, Лиману, Дніпра, Хортиці, моря - властива усній народній творчості. Не прагнучи до зовнішньої правдоподібності (історичних фактів про морські походи отамана Гамалії немає), Шевченко народнопоетичними засобами змалював історично правдиву картину морського визвольного походу. Сміливість, відвага запорожців відтворені в оригінальних, великої сили художніх образах…


Рекомендую також наступні твори:

 • Нет подходящих публикаций