Перелік напрямів та спеціальностей

Розміщено Про ЗНО в 17 октября 2010

Підготовка бакалаврів

Таблица 1

з/п Шифр та найменування галузі знань Код та напрям підготовки бакалаврів денної та заочної форми навчання
1. 0203 Гуманітарні науки 6.020302 Історія
  6.020303 Філологія
2. 0301 Соціально-політичні науки 6.030102 Психологія
3. 0302 Міжнародні відносини 6.030201 Міжнародні відносини
4. 0305 Економіка та підприємництво 6.030507 Маркетинг
  6.030508 Фінанси і кредит
  6.030509 Облік і аудит
5. 0306 Менеджмент і адміністрування 6.030602 Менеджмент
6. 0501 Інформатика та обчислювальна техніка 6.050101 Комп’ютерні науки
7. 0801 Геодезія та землеустрій 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій
з/п Шифр та найменуваннягалузі знань Код та напрям підготовки бакалаврів денної форми навчання
1. 0201 Культура 6.020107 Туризм
2. 0303 Журналістика та інформація 6.030301 Журналістика
3. 0304 Право 6.030402 Правознавство
4. 0305 Економіка та підприємництво 6.030504 Економіка підприємства

Таблица 2

Підготовка спеціалістів, магістрів

денної та заочної форми навчання

Таблица 3

№з/п Шифр спеціальності Спеціальність
1. 7.030301 Історія
  8.030301 Історія
2. 7.030401 Міжнародні відносини
3. 7.030404 Міжнародна інформація
4. 7.030405 Країнознавство
  8.030405 Країнознавство
5. 7.030501 Українська мова та література
  8.030501 Українська мова та література
6. 7.030502 Мова та література (російська, сербська, хорватська, словацька, німецька, англійська, грецька, польська, болгарська, чеська)
7. 7.030502 Мова та література (сербська, хорватська)
8. 7.040101 Психологія
9. 7.050104 Фінанси
  8.050104 Фінанси
10. 7.050106 Облік і аудит
  8.050106 Облік і аудит
11. 7.050108 Маркетинг
12. 7.050201 Менеджмент організації
  8.050201 Менеджмент організації
13. 7.070904 Землевпорядкування та кадастр
14. 7.070908 Геоінформаційні системи та технології
15. 7.080401 Інформаційні управляючі системи та технології
16. 8.000007 Адміністративний менеджмент
17. 8.000009 Управління навчальним закладом

Підготовка спеціалістів, магістрів

денної форми навчання

Таблица 4

1. 8.030401 Міжнародні відносини
2. 8.030502 Мова та література (сербська, хорватська)
3. 8.030502 Мова та література(польська, болгарська, чеська)
4. 8.040101 Психологія
5. 7.050107 Економіка підприємства

Перепідготовка спеціалістів

Термін навчання - 2 роки 6 місяців

Друга вища освіта

Підготовка молодших спеціалістів

денної форми навчання

у коледжі «Словяно-грецький колегіум »

здійснюється за такими спеціальностями:

Таблица 5

№з/п Шифр та найменуваннягалузі знань Код та назва спеціальності
1. 0201 Культура 5.02010701 Організація туристичного обслуговування
2. 0303 Журналістика та інформація 5.03030301 Видавнича справа та редагування
3. 0305 Економіка та підприємництво 5.03050401 Економіка підприємства
5.03050801 Фінанси і кредит


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций