Історія становлення КСУ

Розміщено ВНЗ Києва в 17 октября 2010

1992 р.

Квітень. Група викладачів та науковців Академії наук
України, дипломатів, бізнесменів розробляє концепцію створення
Київського слов’янського університету як центру слов’янознавства в
Україні. Серед них: А. Бондар, А. Вертегел, Р. Гаренчар (Надзвичайний та
Повноважний Посол Словаччини в Україні), І. Голубєва, В. Даниленко, Ю.
Зільберман, Н. Кравченко, В. Катющенко, І. Лубченко, П. Марков
(Надзвичайний та Повноважний Посол Болгарії в Україні), В. Оскольський,
Л. Польовий, А. Тихонов, В. Яровий, І. Ятченко. Очолив групу ентузіастів
завідувач кафедри історії слов’янських народів Київського педагогічного
інституту ім. М. Драгоманова проф. Ю. Алексєєв.

1993 р.

Квітень. Ініціативна група підготувала програму діяльності Київського слов’янського університету та установчі документи.

9 листопада. У приміщенні Президії Національної
Академії Наук відбулися установчі збори учасників-засновників
громадської організації «Київський слов’янський університет».
Колективними членами організації стали Національна Академія Наук
України, Українська фондова біржа, Комітет у справах молоді Київської
держадміністрації, Московське відділення Промінвестбанку України та ряд
інших громадських і комерційних організацій.

25 листопада. В Управлінні юстиції у місті Києві
відбувся акт державної реєстрації Київського слов’янського університету
(дата офіційного заснування).

30 грудня. Урочисте відкриття КСУ в Московському
районі м. Києва. Університет освятив архімандрит Серафим. Першу лекцію
для слухачів факультету довузівської підготовки та старшокласників
київських шкіл прочитав Надзвичайний та Повноважний Посол Словаччини в
Україні Роберт Гаренчар.

1994 р.

10 січня. Початок навчального процесу на факультеті довузівської підготовки, формування викладацького складу університету.

Лютий. Формування комісії з підготовки навчальних
планів та програм для отримання ліцензії Міністерства освіти України.
Протягом лютого - червня до складу комісії увійшли такі науковці: доктор
юридичних наук професор В. Буткевич, доктор філософ, наук Г. Волинка,
канд. фіз.-мат. наук І. Вертегел, А. Вертегел, канд. фіз.-мат. наук Г.
Грищенко, канд. філол. наук О. Качура, канд. фіз.-мат. наук В.
Кириленко, академік Академії інженерних наук В. Оскольський, канд.
філол. наук О. Прискока, доктор мистецтвознавства С. Тишко, доктор
істор. наук В. Яровий, канд. психолог. наук О. Ярова, канд. екон. наук
А. Чапкіс. Консультантами стали академік НАН України І. Курас, доктор
істор. наук, професор П. Нагорна, член-кореспондент НАН України М.
Попович, доктор істор. наук М. Панчук, академік НАН України П. Толочко,
академік АПН України М. Шкіль.

1 липня. Міжгалузева акредитаційна комісія
Міністерства освіти України надала ліцензію на освітню діяльність
Київському слов’янському університету.

15 вересня. Перших студентів вітали: президент НАН
України, академік Б. Патон, віце-президент НАН України, академік П.
Толочко, представник Президента України в Московському районі м. Києва
М. Бідзіля, архімандрит Серафим, Надзвичайний та Повноважний Посол
Болгарії в Україні П. Марков, Надзвичайний та Повноважний Посол
Словаччини в Україні Р. Гаренчар, Голова Комітету соціального захисту
військовослужбовців генерал В. Мартиросян, заслужена артистка України Є.
Миронюк, директор Інституту мовознавства НАНУ академік НАНУ В.
Русанівський.

Грудень. Початок формування наукової спеціалізованої слов’янської бібліотеки КСУ.

2010 рік

24 лютого - проведено семінар-презентацію “Традиції
болгаристики в Україні: від Південнослов’янського пансіону до Київського
славістичного університету”.

3 березня - проведено міжнародну славістичну олімпіаду “Як ви знаєте Республіку Болгарію?”.

9 березня - Київський славістичний університет та
національна спілка журналістів України провели олімпіаду “Т.Шевченко та
слов’янський світ”.

17 березня - Київський славістичний університет
розпочав спільно з національним туристичним управлінням Чеської
Республіки проект “Туристична абетка богемістики”.

18 березня - Вчена Рада КСУ схвалила міжнародний
проект “Пам’ятки слов’янської історії та культури”, що здіснюеться
спільно з Українським державним славістичним центром.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций