Кафедра організації театральної справи

Розміщено Гуманітарні в 17 октября 2010

Завідувач кафедри — Безгін Ігор Дмитрович,
доктор мистецтвознавства, професор, академік і віце-президент Академії
мистецтв України, заслужений діяч науки України, лауреат Державної
премії в галузі науки і техніки, лауреат Премії ім. Івана Франка в
галузі журналістики та інформаційної діяльності.

Завідувач лабораторії Білан Василь Вікторович

Старший лаборант Берунова Людмила Олександрівна

З метою забезпечення театральної мережі
кваліфікованими фахівцями — організаторами театральної справи у 1972
році, в Київському державному інституті театрального мистецтва (тепер —
Національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К.
Карпенка-Карого) було здійснено перший набір студентів-театрознавців
денного відділення за спеціалізацією «Організація, планування та
управління театральною справою», а у 1974 році започатковано підготовку
таких кадрів на заочному відділенні інституту, куди прийшли здебільшого
здібні молоді адміністративні театральні практики, які, при певному
досвіді, однак, не мали спеціальної вищої театральної освіти.

У 1975 році на базі цієї спеціалізації
був створений окремий науково-педагогічний підрозділ - кафедра
організації та управління театральною справою, яка нині називається
кафедрою організації театральної справи (ОТС). Це була перша і тривалий
час єдина кафедра серед театральних вищих закладів освіти колишнього
СРСР. Через чотири роки була створена така сама кафедра в Московському, а
через вісім років — у Ленінградському театральних інститутах, з якими
співпрацювала і обмінювалася досвідом наша кафедра.

Створював кафедру і по сьогодні очолює
її лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений
діяч науки України, доктор мистецтвознавства, професор, академік і
віце-президент Академії мистецтв України І. Д. Безгін, який є відомим дослідником і педагогом, автором нового перспективного напрямку мистецтвознавчої науки.

На кафедрі ОТС передають студентам свій
досвід та знання такі наші випускники, як заслужений діяч мистецтв
України, кандидат мистецтвознавства, професор О. І. Безгін, кандидат мистецтвознавства, професор кафедри А. Г. Лягущенко, доцент, заслужений працівник культури України Т. О. Ялоха, кандидат мистецтвознавства, доцент, заслужений діяч мистецтв України В. В. Корнієнко, заслужений економіст України, доцент кафедри С. В. Которобай, старший викладач Н. О. Школенко, викладачі, О. М. Германовська, О. М. Письменна, Н. В. Шматко, В. В. Білан, Л. О. Берунова, С.
С. Васильєв, Р. А. Громадский, В.
В. Іванишин, Н. О. Павленко. Сьогодні на кафедрі ОТС плідно працюють за сумісництвом кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри І. С. Кочарян, кандидат технічних наук, доцент В. А. Пасічник,
досвідчені практики театру — директор Національного академічного
українського драматичного театру імені І.Франка, народний артист
України, доцент М. В. Захаревич, заслужений діяч мистецтв України, завідувач редакційно-видавничим відділом Національної опери України, доцент кафедри В. Д. Туркевич, заслужений діяч мистецтв України, генеральний директор-художній керівник державної циркової компанії України, доцент кафедри С. В. Петелько та ін.

За роки існування кафедри тут викладали
відомі фахівці з економіки, соціології, управління і права: дійсний член
Академії педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор
І. А. Зязюн, доктор економічних наук, професор Ю. А. Лебединський,
доктор юридичних наук, професор В. В. Копейчиков, доктор філософських
наук, професор О. М. Семашко, кандидат мистецтвознавства, доцент П. І.
Тернюк, кандидат економічних наук, доцент В. Б. Мосаковський, кандидат
технічних наук, доцент В. Л. Шестаков, старші викладачі І. С. Іртель і
О. О. Тимошенко, О. С. Васильєв, Л. І. Васильєва, досвідчені практики
театру і кіно — заслужені працівники культури України О. Г. Старостін і
І. В. Чаленко, та багато інших.

Зараз практично немає театру або іншої
установи виконавського мистецтва в Україні, де б не докладали своїх
адміністративно-управлінських зусиль випускники кафедри. За роки
існування спеціалізації ОТС випущено (за денною і заочною формами
навчання) 743 фахівці — організатори театральної справи. 62 відсотки з
них — це директори, заступники директорів, головні адміністратори,
адміністратори, завідувачі планово-фінансовими службами, керівники
художньо-постановочних частин театрів та концертних організацій України,
12 відсотків — керівники та інші відповідальні працівники центральних
та місцевих органів державного управління, зокрема у галузі культури і
мистецтва, 15 відсотків випускників спеціалізації працюють на
адміністративних посадах в системі кінематографії, телебачення та
радіомовлення України і 11 відсотків — у науково-дослідних установах,
вищих закладах освіти, комерційних та інших структурах. За межами
України вихованці кафедри працюють у різних напрямках управлінської
діяльності в Росії, США, Ізраїлі, Німеччині, Болгарії, Угорщині,
Словаччині, Ефіопії, Латвії, Вірменії, Казахстані, Грузії та ін.

Вже багато років у Києві,
Дніпропетровську, Запоріжжі, Луцьку, Львові, Одесі, Полтаві, Рівному,
Севастополі, Сімферополі, Сумах, Черкасах, Чернігові, Харкові,
Хмельницькому, Ялті директорами театрів та інших театрально-видовищних
закладів успішно працюють випускники, які набули фаху за спеціалізацією
ОТС. Це: О. Андрушко, Г. Білоножко, Я. Биструшкін, О. Герасимов, О.
Ігнатовський, В. Ковтуненко, І. Константинова, М. Кошовий, А. Майданюк,
М. Морозов, В. Московенко, Є. Овчаренко, В. Меленчуков, І. Пандул, О.
Перепелиця, М. Рудник, І. Туз, С. Філіпов, П. Чорний, В. Шабатько, Г.
Шевченко, Л. Шуляк та ін. На посадах заступників директорів докладають
своїх зусиль: О. Андрієнко, Г. Бойченко, І. Василенко, О. Воронько, А.
Глива, В. Данилюк, М. Ігнатенко, А. Кожуховський, Г. Козак, В.
Печерський, В. Пономаренко, Є. Серединський та ін. За межами України
очолюють театри: Г. Хейранян (м. Єреван) та О. Чванов (м. Москва), В.
Капустін (м. Алмати) та інші.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за кваліфікаціями:

- «Бакалавр з організації театральної справи» за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр;

- «Організатор театральної справи, викладач» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр.

Перелік фахових дисциплін, що вивчають студенти.

За освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр:

«Історія естради і цирку», «Аналіз п’єси і вистави», «Історія
театральної справи», «Вступ до фаху», «Інформатика», «Основи
маркетингу», «Економіка культури і мистецтва», «Основи шоу-бізнесу»,
«Фінанси і кредит», «Бухгалтерський облік», «Праця і зарплата», «Основи
менеджменту», «Імітаційно-управлінські ігри», «Психологія управління»,
«Виробничо-фінансова діяльність театру», «Випуск вистав», «Прокат
репертуару», «Сценічна техніка і технологія», «Переддипломний семінар»,
«Реклама та видавнича справа», «Основи авторського права», «Економіка
концертно-гастрольної діяльності», «Економіка кіно і телебачення»,
«Економіка цирку». «Управління персоналом», «Аналіз виробничо-фінансової
діяльності», «Організація театральної справи за кордоном», «Ділова
етика», «Підприємницька діяльність в мистецтві».

За освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр:

«Історія і теорія художньої культури», «Сучасні інформаційні
технології», «Актуальні проблеми організації театральної справи»,
«Методика викладання фахових дисциплін», «Педагогічна майстерність і
практикум», «Пошук джерел фінансування театральних проектів
(фандрейзинг)», «Світовий художній ринок», «Проектний менеджмент»,
«Фінансовий менеджмент».

Кафедра випускає збірник наукових та
методичних праць, зареєстрований у Вищій атестаційній комісії (ВАК) як
фахове профільне наукове видання. Побачили світ вже три таких видання:
Актуальні проблеми організації театральної справи. — К., 1994. — 170 с.;
Театральний менеджмент. 25. – К., 1996. – 431с. У 2003 році вийшла
друком монографія «Театр і глядач в сучасній соціокультурній реальності»
(336 с.), створена на кафедрі групою авторів на чолі з І. Д. Безгіним
на замовлення Головного управління культури і мистецтв КМДА.

З дозволу автора книги «Театральний
менеджмент. Американський досвід» професора Стівена Ленглі з
Бруклін-коледжу Нью-Иоркського Сіті-університету і за редакцією доктора
мистецтвознавства, академіка Академії мистецтв України, професора І. Д.
Безгіна вона видана українською мовою (К., 2000. – 640с.). Вийшла друком
ще одна монографія у перекладі на українську (з канадського досвіду) —
«Маркетинг культури і мистецтва» Франсуа Кольбера та ін., теж за
редакцією проф. І. Д. Безгіна (Львів, 2004. – 2004 с.).

У 2003 році вийшов друком навчальний
посібник О. І. Безгіна «Система управління театральною справою»,
рекомендований Міністерством культури і туризму України для студентів
театральних вищих навчальних закладів.

У 2005 році І. Д. Безгіним було видано навчальний посібник «Мистецтво і ринок»(К., 2005. – 544 с.).

У 2009 році під науковим керівництвом О.
І. Безгіна була підготовлена і вийшла друком колективна монографія
«Проблеми мистецької освіти».

Протягом останніх років викладачі
кафедри беруть участь у виданні дайджеста «АРТ менеджмент» засновником
якого є Центр розвитку мистецької освіти при Київському національному
університеті театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого,
який очолює академік АМУ, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач
кафедри ОТС І. Д. Безгін.

Адреса кафедри: 01034, м. Київ 34, вул. Ярославів Вал, 40,


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций