Факультет доуніверситетської підготовки та професійної орієнтації

Розміщено Про ЗНО в 18 октября 2010

Факультет доуніверситетської підготовки та професійної орієнтації
створено в листопаді 2004 року як структурний підрозділ університету. До
початку створення існували підготовчі курси історія яких починається з
1961 року.

Метою ФДППО є координація і підвищення ефективності всіх форм
доуніверситетської підготовки та організації цілеспрямованої навчальної,
методичної, організаційної та інформаційної діяльності по формуванню
контингенту студентів, які здатні успішно засвоювати освітньо-професійні
програми навчання за спеціальностями університету відповідно до
державних стандартів вищої освіти.

Основні напрями підготовки:

 • підготовка слухачів до обов’язкового незалежного тестування та підсумкової атестації здійснюється у групах:

  - математика, українська мова та література;

  - математика, хімія;

  - математика, фізика;

 • Додатково за бажанням:

  - хімія;

  - фізика;

  - українська мова та література;

 • удосконалення методів навчальної роботи з слухачами;
 • забезпечення навчального процесу навчально-методичною літературою;
 • впровадження нових технологій навчання;
 • підготовка учнівської молоді з різними строками і формами навчання;
 • допрофесійна підготовка старшокласників

Факультет це — це важливий структурний підрозділ Національного
університету харчових технологій, що виконує складні та відповідальні
завдання з агітаційно-профорієнтаційної роботи, оформлення договорів,
складання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, забезпечення
на належному рівні навчально-виховного процесу.


Рекомендую також наступні твори:

 • Нет подходящих публикаций