Факультет технології оздоровчих продуктів та готельно-ресторанної справи

Розміщено Універсальні в 18 октября 2010

Навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” на факультеті технології оздоровчих продуктів та готельно-ресторанної справи проводиться за напрямом підготовки 6.051701 “Харчові технології та інженерія” та напрямом підготовки 6.140101 “Готельно-ресторанна справа” і триває 4 роки. Випускники технікумів і коледжів відповідного профілю після отримання освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” можуть навчатися за скороченою формою терміном 2,5 роки.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций