Факультет біотехнології та екології

Розміщено Новости в 18 октября 2010

Навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” на факультеті біотехнології та екології проводиться за напрямами підготовки 6.051401 «Біотехнологія» та 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» і триває 4 роки, заочної форми навчання – 4,5 роки. Випускники технікумів і коледжів відповідного профілю, після отримання освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”, можуть навчатися за скороченою формою терміном 2,5 роки.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций