Про Університет права НАН України

Розміщено Юридичні в 18 октября 2010

Київський університет права НАН України створено
у 1995 році на базі Інституту держави і права
ім. В.М. Корецького Національної академії наук України.


Це один з найавторитетніших провідних навчальних закладів
України та єдиний у нашій державі заклад освіти,
підпорядкований Національній академії наук України.

Акредитація четвертого рівня (сертифікат – серія НД-IV № 117263).

  Ліцензії Міністерства освіти і науки України:

 • серія АБ № 175089 (спеціальність “Правознавство”);
 • серія АБ № 175993 (спеціальність “Міжнародне право”).

Форма власності – державна (Національної академії наук України).

Напрями підготовки:

 • “Право” (0601);
 • “Міжнародні відносини” (0304).Спеціальності:
 • “Правознавство”;
 • “Міжнародне право”Спеціалізації:
 • теорія та історія держави і права;
 • конституційне, адміністративне та фінансове право;
 • правові основи забезпечення підприємницької діяльності;
 • цивільне та трудове право;
 • суд, адвокатура, прокуратура;
 • європейське право.

  Форми навчання:

 • денна (термін навчання – 5 років);
 • заочна (термін навчання – 6 років);
 • заочна на базі вищої освіти (3 роки 6 місяців);
 • заочно-дистанційна (на базі Internet-технологій).Магістратура:
 • зараховуються спеціалісти з вищою юридичною освітою;
 • форми навчання: денна, заочна.

Київський університет права НАН України є правонаступником
Вищої школи права при Інституті держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України. Концепція його діяльності побудована на
інтеграції юридичної освіти і фундаментальних теоретичних
досліджень у галузі права.

Викладачами профілюючих дисциплін є провідні науковці НАН
України, серед яких один академік, чотири члени-кореспонденти
НАН України, 20 докторів наук, понад 60 кандидатів наук, доцентів і
асистентів.

Маючи великий досвід викладацької роботи, науковці прагнуть передати
свої знання молодому поколінню. Таким був шлях практичної
реалізації ідеї створення вищого юридичного навчального
закладу, де є реальна можливість отримання знань і досвіду за
новою формою навчання на базі оптимального поєднання
фундаментальної науки та освіти.

Ректор Київського університету права НАН України – Бошицький Юрій Ладиславович,
кандидат юридичних наук, професор, Заслужений юрист України.
Проректор з навчальної роботи – Бобровник Світлана Василівна,
кандидат юридичних наук, професор.

Почесним ректором Київського університету права НАН України є академік НАН України та Академії правових наук України Шемшученко Юрій Сергійович – відомий вчений та організатор юридичної науки в Україні.

В складі Київського університету права НАН України дев’ять кафедр
, які очолюють провідні вчені, доктори та кандидати наук. У
2001 році відкрита військова кафедра з підготовки студентів за програмою
офіцерів запасу.

В містах Ужгороді , Рівному створені Університети, які надають як першу, так і другу вищу юридичну освіту.

Київський університет права НАН України готує
висококваліфікованих юристів для державних і правоохоронних органів,
сфери ринкової економіки та наукової сфери. Четвертий рівень
акредитації надає можливість отримати диплом бакалавра,
спеціаліста та магістра державного зразка.


Рекомендую також наступні твори:

 • Нет подходящих публикаций