Факультет Менеджменту

Розміщено Менеджмент в 18 октября 2010

Факультет менеджменту, який у 2004 році
став основною складовою частиною створеного Навчально-наукового
інституту гуманітарних технологій (НН ІГТ) Державного університету
інформаційно-комунікаційних технологій, був створений в КІЗ УДАЗ у 1998
році (як факультет Промислового менеджменту, в 2001 році перейменований у
факультет Менеджменту). Сама ж підготовка фахівців з менеджменту
ведеться з 1994р. Перший випуск фахівців зі спеціальності “Менеджмент
організацій” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” відбувся у
червні 2000р. Підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів
проводиться за денною та заочною формах навчання.

Підготовка фахівців усіх напрямів
базується на широкому впровадженні інформаційних технологій у навчальний
процес, створенні можливості для самостійного, творчого навчання.

Поєднання фундаментальної,
професійно-практичної та гуманітарної підготовки забезпечує підготовку
фахівців, які будуть спроможні включитися у виробничий процес на
підприємстві з перших днів роботи та будуть здатні до постійного
самостійного підвищення кваліфікації.

Зміст підготовки фахівців за всіма
спеціальностями визначений навчальними та робочим навчальними планами та
відповідає державним стандартам освіти. Освітньо-професійні програми
підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів за напрямом
“Менеджмент”, “Соціологія” та освітньо-кваліфікаційні характеристики
бакалаврів, спеціалістів і магістрів за вказаними напрямами у вигляді
варіативних компонент вищого закладу освіти (ДУІКТ) затверджено та
узгоджено у встановленому порядку.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций