Факультет Інформаційної безпеки

Розміщено Юридичні в 18 октября 2010

Призначення факультету

Факультет інформаційної безпеки є
провідним науково-навчальним підрозділом навчально-наукового інституту
захисту інформації і готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями
бакалавр, магістр, денною/заочною формами навчання.

Спеціальності

Освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр

Напрями підготовки:

6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем

6.170102 Системи технічного захисту інформації

6.170103 Управління інформаційною безпекою

Освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр

Спеціальності:

8.160105 «Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах»;

8.160102 «Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизації її обробки»;

8.160103 «Системи захисту від несанкціонованого доступу»;

8.160104 «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації з обмеженим доступом».

Напрям підготовки «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

відповідає спеціальностям: 8.160105 «Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах» та 8.160102 «Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизації її обробки».

Узагальнений об’єкт діяльності:
технологія, засоби захисту та охорони комунікаційних систем, захищені
комп’ютерні системи та засоби обробки, зберігання та передачі
інформації; служби захисту інформації; системи обробки, зберігання та
передачі інформації певних рівнів конфіденційності, методи та засоби
забезпечення інформаційної безпеки систем електронного документообігу.

Напрям підготовки «Системи технічного захисту інформації»

відповідає спеціальності: 8.160103 «Системи захисту від несанкціонованого доступу».

Узагальнений об’єкт діяльності:
технологія, засоби захисту та охорони інформаційних ресурсів і баз даних
обмеженого доступу. Методи, засоби та системи захисту інформації на
об’єктах інформаційної діяльності.

Напрям підготовки «Управління інформаційною безпекою» відповідає спеціальності: 8.160104 «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації з обмеженим доступом».

Узагальнений об’єкт діяльності: системи
управління інформаційною безпекою. Організаційно-правове забезпечення,
організація та експлуатація систем та засобів захисту інформації з
обмеженим доступом.

Кваліфікація

Випускники факультету здатні виконувати зазначену професійну роботу і можуть займати первинні посади:

  • фахівець із аналітико-теоретичних досліджень у галузі захищених інформаційних та комунікаційних систем;
  • фахівець із проектування та розробки захищених інформаційних та комунікаційних систем;
  • фахівець із експлуатації, модернізації та ремонту інформаційних та комунікаційних систем;
  • адміністратор доступу інформаційних та комунікаційних систем;
  • адміністратор системи електронного документообігу;
  • асистент кафедри вищого навчального закладу;
  • молодший науковий співробітник науково-дослідного підрозділу (установи).

Термін навчання:

  • бакалавр – 4 роки;
  • магістр – 1,5 років.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций